Nytt fra mediafronten og NKA

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no26.08.05

 

De siste dagers hendelser med en Trond Giske som taler på Høyskolen i Agders åpning - og så vidt vi har forstått oppslagene – mener at de personer som sitter i posisjoner rundt om i Norge og som ikke er så ”liberale” som han og andre som har homotolerante holdninger – bør få ”etterutdanning” så de blir orden på oss.

Omtrent samtidig setter Fædrelandsvennen i gang et hardkjør mot Gimlekollen Mediehøyskole – dessverre delvis hjulpet av krefter fra innsiden av Mediehøyskolen. Nå skal Mediehøyskolen miste sin avtale om praksisplasser hos FV om de ikke legger om sine tilsettingsregler! Fabelaktig liberal u-liberalitet spør du meg. Det er ren fanatisme.

Og på toppen av det hele – det kan nesten se koordinert ut – slutter NRK med Bernander seg til hylekoret og sier det samme som FV. Ingen avtale om praksisplasser om dere ikke bøyer av og blir som oss.

 

Styret for Mediehøyskolen med ordføreren i Lyngdal og styreformann for Gimlekollen synes å ha fått panikk – for de flatet umiddelbart ut og la ”reglementet dødt.” Dermed var skolen uten reglement og man kunne fortsette dialogen med FV. Men den gang ei.

 

Heldigvis sa eieren sentralt Norsk Luthersk Misjonssamband nei. Og det var godt for hadde de også gitt etter – hadde ikke bare Gimlekollen vært ferdig – men raset hadde forplantet seg inn i alle kristenfolkets skoler. Jeg hørte nettopp en rektor som uttalte at han var meget skuffet over de første utspillene til Gimlekollen. Men nå gikk det godt så langt, selv om lederen for staben der nede uttalte etter den sentrale avgjørelsen at dette var et ”tilbakeslag”!

 

Men dette viser oss en viktig ting, at redskapene og maktmidlene for å påvirke menneskesinnene – mediene - er uhyre viktig i dag. Det er de store talerstolene som blir voktet med argusøyne av verden. De har makta og skal ha den alene og bruke den alene til å forføre det norske folk videre mot stupet.

Da er det kristenfolkets plikt å si nei og samle seg om egne media og organ for å ta vare på Guds rike og Hans folk slik som man nå gjør det med friskolene og barna. Og aldri har det vært så enkelt å komme ut med trykksaker og via data bare man vil bruke penger – som mange har rikelig av og arbeid. Vi skal bygge Norge igjen på ”evangelisk – luthersk Grunnlovsgrunn” med god forankring i den gamle og velprøvde arv vi har fra våre forfedre i det nittende århundre. Du kan lese om det i ”Norges Frigjøring. Jørgen Løvland og 1905.” Gir Gud tid og vi er helt med Han – er det langt fra en umulig oppgave.

 

Da er det godt for oss i AKF med bladet LYS og vi i www.Kommentar-Avisa.no  og se at det går fremover. Den siste oversiktsstatistikken vi har kikket på for Norges Kommentar Avis sier at siden feb/mars 2005 har det til nå vært inne 8497 forskjellige maskiner. Siste 7 dager var det inne 482 forskjellige maskiner. Total datamengde overført var 2684 Gigabyte fra starten og de siste 7 dagene var det overført 164 685 Megabyte.

Dagsrapporten forteller at antall forespørsler varierte fra ca. 1400 til 2134 de siste dagen etter at det begynte å ta seg godt opp igjen etter sommerferien.

 

Derfor er det vår overbevisning at det nytter og vi skal lykkes å gjenerobre Norge og bevare misjonsbasen Norge om hver enkelt Kristustroende ber og bruker sine ressurser rett og setter dem inn for å fremme Guds rike og ikke bruker dem til det verden synes er verdifullt. Det gjelder tid og penger og arbeidskraft. Derfor ber vi deg frimodig å be for NKA og maile vår adresse videre til slekt og venner og andre som du tror kan ha nytte av NKA.

Og har du noen midler som du kan delta i arbeidet med takker vi på forhånd for det. Kontonummer finner du i venstre stolpe.