- NLM bør - (ikke)eie Mediehøgskolen

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no05.10.05

 

sier ”Nestleder i Norsk Journalistlag, Elin Floberghagen, er enig med Cultiva-direktør Erling Valvik: - Misjonssambandet bør ikke eie skolen, dersom de ikke klarer å la være å påvirke med sine teologiske holdninger, sier Floberhagen.” (min parantes) F.V. nett 4.10.05.

 

Det er da et ganske fabelaktig utsagn av et antagelig utdannet og opplyst menneske. Hvor dannet man er i egentlig forstand – kan man sannelig stusse på. Her har bl.a. mange av oss ydt Gimlekollen et avdrags- og rentefritt lån, mange har ytt betydelige arbeidestimer i dugnad – og tidligere skipreder og formann i NLM Leif Haanes -  har gitt den store og fine tomten Gimlekollen ligger på. Og så skal disse bedrevitere først presse Gimlekollen til å være enig med sitt – etter min mening blanke hedenskap - og når ikke det lykkes – skal man sågar presse fra dem eierskapet til den ferdig oppbygde mediehøgskolen.

Jeg har arbeidet i mange land med mange slags styresett – men maken til aggressive tåpeligheter har jeg knapt opplevd noe sted – men altså nå her i Norge. La meg få lov å minne disse ideologienes bannerførere – som synes å ville omstyrte vår norsk RETT – at i Norge har vi ennå en Grunnlove, og § 105 sikrer den private eiendomsrett – selv om den også begynner å bli ganske ”møllspist” etter hvert.

Forresten et ganske fiffig opplegg dette kjøret mot Gimlekollen – for lykkes man her – kan man jo med styrke hevde at utdannelse og kunnskaper ikke har noe med livssyn å gjøre og dermed fortsette sine raid mot flere institusjoner. At de selv med sin virksomhet beviser det stikk motsatte synes ikke å bry disse over 70% jornalistradisser det minste!

Jo da, det finnes stater som nasjonaliserer alt og undertrykker alle av en annen mening enn den staten med sine fagfolk har (vi hadde bl.a. avisen Pravda – sannheten!) – men det burde da sannelig journalistene i Norge – som selvoppnevnt kaller seg både ”gentlemen of the press” og  ”demokratiets vokter” – skjønne, at de burde holde seg langt unna.

Nå dyppes lakmuspapiret i det journalistiske brygg – og  fargen som dukker opp er illrød. Det er et illevarslende signal om at vårt demokrati er i den ytterste fare – og at fotfolket burde reise seg og sope disse folkene bort fra maktens posisjoner. Overfor disse er det relativt enkelt – man kan bare si opp deres organer – som man nå i stigende grad gjør det med avisene fra det Olsosmauet man kaller Akersgata.

En gammel sannhet sier at ” gi en mann makt  - så får du se hva som bor i han.” Nå ser vi det og dermed er tiden inne til å skride til aksjon – før de får hjernevasket oss ytterligere.