Mer kull til dampen, men med samme retning på toget

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no13.09.05

 

Hva skjedde ved valget i går? Ble det en ny ideologisk retning i og med bytte av regjering?

De færreste analyser dagen derpå synes å se hvordan situasjonen er. Den kan kort oppsummeres slik: Mer kull til dampen, men med samme retning på toget. Hvorfor?

(Alle linker i teksten under kan søkes opp på tittel i www.kommentar-avisa.no)

 

  1. Av de større partiene er det bort i mot konsensus om at vi må leve med abortloven som fravrister Norge omkring ¼ av den generasjonen vi absolutt hadde trengt. Selv KrF er ikke videre standhaftige her. Vi er av den grunn på veie inn i en demografisk situasjon som truer ”velferdsstaten” Norge. Veien ut er enkel - slutt å ta livet av neste generasjon! Les Likestillingsloven i Norge – for en dybdeanalyse av temaet.
  2. Homofili liberalitet florerer i de fleste partier også i KrF. Se artikkelen Kristus er oppstanden! om dette temaet. Her er Norge på vei inn i det man ofte betegner som folkesynder, altså synden er legalisert gjennom nasjonale lover. Ser vi på historien vil Gud straffe slikt om ikke omvendelsen kommer. Byen Ninive ble spart av Herren fordi innbyggerne omvendte seg etter advarsel fra Jonas (se Jonas).
  3. Friskolene har hatt det noe lettere under en borgelig regjering, men i det siste har nye godkjent skoler fått sterke begrensninger i antall elever de blir godkjent for – hvilket har et visst totalitært islett – og man har ikke fått et tilstrekkelig driftsgrunnlag. Undervisningsdirektoratet (se Ny ensrettet skole, dirigert av byråkrater) ble også opprettet i Bondeviks tid og har øyensynelig blitt en uhyre slagkraftig direktorat for kontroll og ideologisk krigføring inn mot private skoler.
  4. Norges militære forsvar er nå ikke lenger et forsvar som kan yte oss den hjelp vi kan trenge – type regjering ser ut til å spille liten rolle for hvordan dette går. Se Russisk millitærøvelse i nord.
  5. Samtlige større partier har nullet ut den norske beredskap av mat til den norske befolkning. Sp skal sies å støtte landbruket, men er nå i samarbeid med Ap som har en uttalt fiendtlig innstilling til det norske landbruket med for eksempel sitt internasjonalisering syn (se Kampen om Fremtiden ). Se linken http://home.online.no/~lar-hoeg for tiltak i nasjonal sammenheng.
  6. SV, Ap, Sp, KrF, H og FrP synes alle å ha sitt verdigrunnlag mer eller mindre plassert i pengekjærligheten, og der i gjennom være styrt av nettopp pengemakten. Det gir et kalt samfunn, som dypest sett er en utvikling som skyldes at de ikke tror på Gud og at Han har skapt oss i sitt billede, dermed åpnes det opp for darwinismen og ”den sterkestes rett”.
  7. Den eneste ideologiske tendens til ulikheter finner vi snart kun i saken om kontantstøtten, der skimtes det en viss forskjell bortsett i fra at Bondevik regjeringen også der spiller på to hester dvs de tar med seg også barnehager og dermed en mye statsstyrt oppdragelse av den neste generasjon. Foreldreretten og valgfriheten har trange kår i Norge. Kanskje må man om ikke lenge regne med å måtte undervise sine egne barn selv uten penger fra staten, fordi staten er blitt så til de grader totalitær – j.fr. utspill til Trond Giske i Arbeiderpartiet, som du kan lese om her: Trond Giske tar opp den totalitære arv.

 

Oppsummert kan vi si at det er lite som skiller de ulike større partier på Stortinget og deres ideologi, når man oppsummere hva de faktisk mener og gjør. For landet Norge betyr et regjeringsskifte et noe hurtigere lokomotiv, men ikke noe linjeskifte! Den økonomiske utviklingen i Norge er i all grad avhengig av hvordan moralen utvikler seg her i landet – derfor er den helt avgjørende!

 

Hvor går så veien videre? Den går via Guds Ord. Der kan du lese om synd(det som Gud sier er galt) og nåde(tilgivelse fra Gud uten at du har fortjent det) og derigjennom kommer enkeltindividet på rett spor igjen. Enkeltindivider utgjør nasjoner og nasjonen vil da, etter hvert kunne styres av mennesker, som har en indre styring på sitt liv gitt dem av Gud.

Her spiller opplæringen i de tusen hjem en stor og avgjørende rolle, men også søndagskolene. Begge disse to ”institusjoner” har solid ryggdekning i Grunnloven av 1814, den som bl.a. via § 2 bygger på Bibelen. 

Lykke til med det samfunnsbyggende arbeidet i de tusen hjem!!! Det er ikke for sent å snu den negative trenden om man ønsker å tenke, tale og gjøre Sannhet.