Menneskerettene

skaptes på kristen grunn GULE!

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no10.02.05

 

Den siste rest av KRL-fag skal ut av skolen om humanetikerne får det som de vil.

 

Det eldste faget i norsk skole – er kristendomsfaget – og det igjen viser hvor avgjørende viktig de generasjoner som bygde landet mente kristendommen var for land og folk. Grunnlovens § 2 som gjør Norge konfesjonsbundet til den evangelisk lutherske religion (prof. Robberstad) – viser også hvordan samfunnsbyggerne tenkte den gangen om hva som måtte til for å skape det gode samfunn – som rothuggerne nå er ute etter.

 

La oss videre slå fast at menneskerettene som Gule prosederer på - uten nærmere presisering - er oppstått på kristen grunn og bygger på det enkle fundament av det kristne menneskesyn som sier at det enkelte menneske er mer verdt enn hele verden og derfor må ha sine klare retter og beskyttelse i en ond verden (se Kampen om  menneskerettene av  Sigurd  Opdahl .). Jeg vil anta at Gule står for det naturalistiske som i grovtekst sier at mennesket er godt 70% vann og resten mineralstoffer og etter hvert litt humus (derav human) både før og når det vender tilbake til jord. Overskuddsnasjonen oppstod på protestantisk grunn i Holland. (Max Weber, sosiologiens grunnlegger)

Det norsk folk har en tusenårig historie som bygde på den grunn både for sin sjels frelse og for det verdigrunnlag man bygde samfunnet på – og den dag i dag bringer over 90% barna sine til dåpen, selv om vi sviktes grusomt både av embetsverk og presteskap. Det er skammelig at vi skal love å oppfostre barna i den kristne forsakelse og tro og så bli budt det en bydes i dåps-, konfirmasjons- og skoleundervisning.

Nå skal enda den siste lille rest ut av skolen på grunn av den lille kampgruppen – som kan det legale spill gjennom korridorene til man har havnet hos FN – ”samvittighetsvaskeriet” som Øverland kalte det - og som i dag består av over 60% totalitære stater. Og disse skulle man høre på? Overhode ikke spør du meg, og det burde heller ikke det norske folk. Ønsker Gule en kristendomsfri skole – ja så la han og hans etterfølgere få friheten som før og evt danne sine egne skoler eller bare ta barna ut av kristendomsfaget og la oss andre være i fred. Skal de fortsette å plage andre på den måten de driver på, ønsker vi å ha minst mulig med dem å gjøre inntil de evt. går i seg selv og oppfører seg som folk.

 

Jeg fatter ikke at kristne og andre foreldre lenger skal la seg terrorisere av disse små utgruppene som tydeligvis ikke har tenkt å gi seg med gnålet om menneskeretter som de knapt forstår opphavet til – langt mindre hva det betyr i praksis. Hadde de det gjort - hadde de oppført seg med mye mer toleranse og behagelighet.. Synes de att på til at det norske samfunn er så umulig på grunn av at det enda er igjen så mye av kristendom i jul og andre høytider samt i institusjoner og regelverk – enda så avkristnet det er – så bør de heller finne seg et annet land som smaker dem bedre, men da skal de lete lenge. Menneskeretter overlever ikke lenge i noen stat – som avskårne blomster.