Med Sannheten inn i det nye året 2006!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, www.kommentar-avisa.no31.12.05

 

Norges Kommentar Avis har som formål å spre det gode og sanne og hindre det onde.

Det er for så vidt ikke vanskelig å bli enige om at ondskapen har et sterkt grep om mange land i dag også Norge. Men Sannheten har alltid hatt trange kår, men det ligger i Sannheten at den til sist vil komme seirende ut ellers hadde den ikke vært Sannhet.

Åpne Dører skriver i sitt blad i desember 2005, om Nord Korea:

”Diktator – Matmangelen på 1990-tallet førte til at anslagsvis to millioner mennesker sultet i hjel. I arbeidsleirene tvinges 200 000 mennesker regelrett til å jobbe seg i hjel. Øyenvitner forteller om at livet i de beryktede leirene er preget av sykdom, tortur og offentlige henrettelser. I det nord-koreanske ”paradiset” er det staten som bestemmer hvor du bor, hvor du arbeider, hva slags sport du driver med, hva du spiser og hvorvidt du i det hele tatt skal spise.”

 

Dette er et eksempel på et land som lever og dyrker det onde. Landet topper listen over land i verden som forfølger kristne på grunn av sin tro. Diktatoren i Nord-Korea er altså ikke mer selvsikker en at han frykter Kristus, den OPPSTANDNE KRISTUS! Selv han som sitter helt på toppen av regimet der øst frykter Kristus, Sannheten – ellers hadde han ikke forfulgt de som sa han i mot med Sannheten.

 

Dette gir oss håp om at Sannheten igjen skal regjere slik det står skrevet i profeten Mika 4:

1 Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høit hevet skal det være over alle høider; og folkeslag skal strømme op på det. 2 Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. 3 Og han skal dømme mellem mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, 4 men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt. 5 For alle folkene vandrer hvert i sin guds navn; men vi vandrer i Herrens, vår Guds navn evindelig og alltid. 6 På den dag, sier Herren, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de bortdrevne og dem jeg har faret ille med, 7 og jeg vil la de haltende bli i live som en rest og gjøre de langt bortdrevne til et tallrikt folk. Og Herren skal være konge over dem på Sions berg fra nu og til evig tid.

 

Her er Sannhetenes fundament, Herren selv!

 

Med ønske om et Godt Nytt År!