Marxisme på norsk, Djupedal raser – og raserer

 

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.12.05

 

 

Finnes det en egen norsk marxisme, en egen norsk versjon? Nei, marxisme er marxisme og har sine røtter i Marx og hans ideologi. Det er mer en antydet at Karl Marx var satanist på sine gamle dager, dette ut i fra hva man fant i hans papirer presentert i boken ”Was Karl Marx a Satanist?” av Pastor Richard Wurmbrandt, som satt i og ble torturert i romanske fengsler, i 14 år. Hans kone var slave arbeider i 3 år. Richard Wurmbrandt sa allikevel: ”Jeg har bestemt meg for å avvise 'kommunismen', fordi jeg elsker 'kommunisten'. Jeg finner det ikke rett å forkynne evangeliet uten å avvise kommunismen”. Det er vel ikke uten grunn at navn som Lenin og Stalin, gir oss frysninger - deres gud var marxismens ideologi.

 

Marxisme i regjeringskontorene

Det som vel er nytt nå er at denne er så profilert helt inne i regjeringskontorene og regjeringskollegiet synes det er grunn til å støtte kunnskapsminister Djupedals vandetta mot alt som lukter kristensmanns blod. Altså, foreldreretten, Gudlighet med bordbønn osv. Det ble samlet inn ca 35 000 underskrifter (av husmor fru Austnes) mot dette regjeringens arbeid i løpet av få uker. Jens Stoltenberg velger så å sende sin statssekretær (Rita Skjærvik) på vegne av regjeringen, for å motta underskriftene. Jeg vil tro dette sender signaler om en regjeringens maktarroganse ut i det norske folk, siden en slik sak som Djupedal har dradd i gang ikke møtes med en profilert statsråd eller regjeringssjefen. Man har tross alt angrepet det norske fundament, der kristendommen ligger som en solid ballast, for at Norge, som nasjon, ikke skal gå på grunn og synke.

I Verdens Gang beklager SVer Terje Myhre i Aust-Agder seg over pressens mange eksempler på å lage sensasjoner av Djupedals utspill, samt han påstår at det er mange feilsiteringer. Men på spørsmål: ”- Har du noen eksempler på feilsitering av Djupedal? - Nei, jeg kan ikke komme på noen på stående fot. Men synes ikke vi har fått rettferdig behandling, sier Myhre.”

 

Det ble nevnt for en kollega her om dagen at om Djupedal hadde hatt et absolutt flertall på flere områder, ville det blitt flere politibesøk i norske hjem for å hente barn til barnehager etc. Hvorfor? Selvsagt fordi han (som statens representant) mener seg langt mer kompetent til å oppdra barn, samt at barna hjernevaskes i mange norske hjem, for eksempel de som gladelig tar i mot kontantstøtte – slik at Norge ikke skal dø ut. De sender ikke sine barn i barnehagen, og oppnår dermed tryggere barn, friskere barn etc. I Italia er det nå tilskudd å få for dem som ikke tar abort!, de har en fødselsrate på 1,27! SV støtter abort. Ser vi her dødens linje, på flere områder?

 

Revolusjonen dreper sine egne

Denne ideologi som Djupedal (les også Jens Stoltenberg) her forfekter, tror man fremdeles på i land som Nord-Korea, hvor marxismen råder. I dette landet dør befolkningen av sult, men herskeren Kim Jong-Il velter seg i mat. Kim kalles også gourmetdiktatoren, der han sender sine kokker verden rundt etter de fineste råvarer. I dette ”frihetens paradis” bruker de også mye av skolehverdagen til å indoktrinere barna darwinisme – en skal vite - barn må ikke få greie på dette om Jesus. Kim Jong-Il sies også å være verdens største konsument av Henessy Cognac. Regnskapet fra Henessy lekket ut tidlig på 90-tallet og viste at Kim importerer Cognac fra Henessy for 650.000 dollar i året (4,5 millioner kroner). (Kilde: Dagbladet)

Under 10-års revolusjonsjubileet i Etiopia i 1985 ble det bestilt skotsk whisky til diktatoren. Det var da Mengisto Hailemariam som regjerte. Han grunnla sitt regime på blod. All intellektuell ungdom ned til 9ende klasse ble, etter hans overtagelse, stilt opp på massegraver og skutt. Og ropte fra kanten ”- finnes det ingen frelse for oss!!!

 

Marxisme i Norge?

Kan dette skje i Norge? Vel, går vi tilbake til tiden under den 2. verdens krig (kun 60 år siden!) var det ideologier som styrte Norge som torturerte og henrettet mennesker, fedre og mødre som ikke ville la seg kue av nasjonalsosialismen med sine røtter i marxismen. I Norge har, så vidt jeg husker, fremdeles ikke Gerd Liv Valla tatt avstand fra sine sympatier med regimer i Asia som tok liv av millioner av mennesker – hvorfor? De er marxister i sin ånd og det forstår ikke ”Ola Nordmann” før det står politi på trappa og vil inn i de norske hjem – uten tillatelse.

 

Ser du enda ikke sammenhengene kan du lese ”Hva er og vil sosialismen” – her sier sosialismen selv:

På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: " Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."”

 

Nasjonalsosialisme i norsk skole

I boken ”Åndskamp i skole og samfunn – Stern strid står det (les forordet!):

"Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre sitert: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.”

 

Lektor Truls Sevje, en sentral aktør i Stern saken, sitter i dag som leder i matematisk fagutvalg i Norsk Lektorlag, tidligere satt han som leder av selve Norsk Lektorlag! Altså fra å støtte et av de mest nazistiske ukeblader i Europa til å sitte på toppen i Norsk Lektorlaget tok det ikke så mye mer en 10 år.

Like i etterkant av Stern saken på Evje – kommer det for en dag at bladet Stern har prøvd å bringe til torgs ”Hitlers falske dagbøker” og det sitter altså nazister å sprer propaganda rett inn i norske barnesinn i norsk grunnskole, som tilfellet var i denne saken. Nazister skriver jeg, fordi flere av redaktørene i Stern måtte gå og journalist Heidemann fikk 4 års fengsel. Sjefredaktør Henri Nannen ble omtalt som tidligere konform nazist av Arthur Berg.

 

Det er en gammel regel som forteller oss: Skal du ha greie på hva en mann mener, se ikke på hva han sier men hva han gjør.

 

Sannhets sak vinner

Nå strupes norske privatskoler (regjeringen prøver seg også på tilbakevirkende ”vedtak”) på tvers av norsk- og internasjonal lov – man bryr seg ikke om loven når den ikke støtter en selv! Det gjør man heller ikke i Nord Korea, Kina, Russland, Iran, Egypt, Sudan osv.

Men i Norge har vi flere tradisjoner, bl.a. juletradisjonen og der synger vi i ”Her kommer dine arme små,

om Jesus Frelseren:

 

Ӂ, drag oss ganske til dig hen,
Du store, milde sjelevenn,
Så vi i troen favner dig
Og følger på din himmelvei!

La verden ei med all sin makt
Oss vende bort fra dåpens pakt,
Men gi at all vår lengsel må
Til dig, til dig alene stå!”

 

Det er en klar realisme i sangen ”La verden ei med all sin makt Oss vende bort fra dåpens pakt” – og sangens innhold peker bl.a. mot dagens regjering som ønsker Jesus ut av heim og skole!

Legg derfor merke til de historiske glimt du har fått over – marxisme i praksis er nærmere en du tror. Og bolverket mot det er troen på den oppstandne Kristus – for Han får de aldri fjernet – for Han har all makt i himmel og på jord. Det er derfor bl.a. Djupedal nå raser – og raserer.

 

Marxismen/Sosialsimen og Bibelen kolliderer

Var Karl Marxist satanist er det interessant å lese i Bibelen om Satan, Djevelen:

 

Johannes 8, 44:

”Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

 

Johanne evangeliet 10,10:

”Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg (Jesus, red. anm.) er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.”

 

1. Petersbrev 5,8:

”Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke;”

 

Sangdikteren Lina Sandell skriver: ”Gled deg da du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle Fiender til jorden falle.”