Lysregulering – hva er riktig?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no – 24.11.05

 

 

En mann kom kjørende inn i et lysregulert kryss der 4 veier møttes. Han hadde gått på en kristen konservativ privatskole denne karen og hadde der lært at på grønt signal kunne han kjøre og på rødt måtte han stoppe. De tre andre sjåførene hadde gått i offentlig skole, der man praktiserte undervisning på alle nivåer slik at ingen skulle føle seg støtt og utenfor – sannheten var ikke noe objektivt. Èn hadde lært at han oftest burde kjøre på gult signal, de to andre hadde en lærer som lærte bort at rødt var en grei signalfarge å kjøre på. Det gikk ikke lange tiden så var det kommet både politi og ambulanse til stede.

Av dette kan vi lære at et samfunn må ha kjøreregler, man tar for eksempel ikke med seg norsk høyreregel for kjøring til Storbritannia.

Arne E. Nilsen prøver seg på et slikt pluralistisk kunststykke i Østlands-Posten i en kommentar den 16. november. Han ønsker å fjerne den kristne formåls-paragrafen i norsk grunnskole. Han presterer også å gi skinn av at den katolske kirke er en representant for Bibelens tro på Skapelsen – er det ikke kjent for Nilsen hva Pavekirken tror på. De tror og dyrker bl.a. Maria, som syndfri, og sine helgener og er derigjennom på kollisjonskurs med Guds Ord med den ène syndfrie - Jesus Kristus.

Norge har hatt kristne kjøreregler i flere hundre år, i Frankrike ser vi hva slags kjøreregler de har der med sine gateopptøyer, i et land med lange blodige bånd tilbake til den franske revolusjon.

 

Altså, det er ikke likegyldig for oppdragelsen av norske barn om de skal høre om Sannheten eller om sannhetene på skolen. Det blir forresten færre og færre som tror jorda ble til på slumpetreff – men noen er det igjen med denne tro. Darwinismen, som Nilsen også omtaler, er fortsatt på hypotesestadiet om man er snill med metodebruken. Sannheten er jo at Darwinismen i realiteten er falsifisert, som man sier innen metodelæren, fordi den ikke stemmer med flere kjente kjemiske lover bl.a. innen termodynamikken. I tillegg skal det en stor porsjon tro (les overtro) for å tro at mennesket, fisker, fugl, naturlover og det økologiske system – har skapt seg selv – det er nok det mest usannsynelige vi kan tro på. Ingen vil vedkjenne seg å fortelle andre at den praktfulle eneboligen bort i svingen der har reist seg selv uten snekkere – eller melder noen seg frivillig til en sånn påstand?

 

Da står vi igjen med at Sannheten finnes og Norge har demonstrert med sin samfunnsoppbygning at Kristendommen, den med De Ti Bud, jammen har fungert meget godt. Nå ser vi det rakner i kjølvannet av KRL. Etter KRL kommer gateopptøyene også til Norge, om det stopper der da?