I jubileumsåret 2005 er det viktig å legge tanke-vekten

på de rette ideologier slik at det moderne tankespinnet,

med rot helt tilbake til syndefallet, ikke får utvikle seg.

Les diktet under.

 

 

Løft korsets fane!

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Løft flagget høyt – det korsets fane

Så fritt det vaier – over Norges land.

I rødt og blått og renhets farge

I grønne lier – og over vårblå vann.

 

Fra fjord til fjell – vår frihetsjubel toner

Et Ja, - vi elsker dette fedreland

Der våre fedre kjempet fram de frihets-lover

et grunnlovsvern – om kvinne og om mann.

 

Et frihetsverk – med Kristus i vår midte,

en evangelisk arv – som ga oss Guds verdi.

Og ordnet livet vårt i helg og virke,

og med en velstand knapt en drømmer tør utsi.

 

For dette – og for sjelens frelse

I dag vi takker Han – som ga oss alt

For folkefrihet – Han med blodet sitt har vunnet,

og korset rødt i flagget vårt har malt.