Kristen Agder på offensiven

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no16.09.05

 

 

Angrepet på kristne institusjoner fra Fædrelandsvennen, Giske på Høyskolen i Agder og til slutt kringkastningssjef Bernander – har fått det vennlige kristenfolket på Agder til å si ”nok er nok”.

Dette angrepet, som på flere av oss virker koordinert – for å tvinge kristenfolket med på kulturradikalismens ville veier ut i mer familieødeleggelse og homofili – har nå møtt sin positive motsats. Flere har stukket hodene i sammen på Agder og i stillhet lagt sine planer. Det var jo et greitt regnestykke det Norges Kommentar Avis nylig presenterte; at om det var ca. 20% kristne som holdt FV med et opplag på 47 000 ville det utgjøre en sum på kr. 16 millioner, pluss annonseinntektene som beløper seg til millioner i løpet av et år. Det er jo håpløst at kristenfolket skal fortsette å gi pengene til sine markerte motstandere!

 

Etter en åndelig samling nylig – skred man så til verket og Stokkeland på Mosby sjekket litt flere muligheter. Først kikket en på en avis som ukeavis i tabloidformat en gang i uken. Det viste seg lite realistisk i første omgang. Så sjekket en om det var mulig å gi det ut som bilag til en av de kristne avisene, men det ville ikke nå alle og også bli dyrt. Så undersøkte en mulighetene med å sende ut en gratisavis til alle husstander på hele Agder opp til Evje.

Og lager man ei avis på fire sider med betalte annonser på baksiden, midtsidene med annonsering for møter og dødsfall etc. – og med en forside innholdene stoff fra menighetene på Agder – skulle det ikke være noe problem å sende den ut en gang i uken. Da får man fram all informasjon om møtene på Agder, la oss si torsdag eller fredag i god tid for møtene kommende helg og neste uke.

Moderne datateknologi gjør det til en smal sak å produsere en avis elektronisk og kjøre den gjennom et trykkeri og la moderne distribusjon ta seg av resten. Men hovedpoenget er at kristenfolket nå bakker opp om saken med kraft. Da kan Agder Budstikke kanskje utvikle seg til en god regionavis med lokalt stoff som blir et godt supplement til andre media.

Stokkeland har gått ut på Gimlekollen Radio og Sørlandssendinga i dag og fortalt at flere hadde kommet med glade utrop når de fikk nyheten: ”dette har vi ventet på lenge”, ”nå gjorde du meg virkelig glad” osv. – så nå samler kristenfolket seg.

 

Stokkeland opplyste videre at kristenfolket syntes FV var blitt for dyr og med deres ”fiendtlige” holdninger som toppet seg i Gimlekollsaken, fant man tiden inne til å gjøre noe med saken. Så nå sender man brev til alle menighetene på Agder til og med Evje i Setesdal og innbyr menighetene til å være med. Og etter vår mening er tiden inne til å si farvel til ”Sørlandets Dagblad” som vi har satt mindre og mindre pris på ettersom avisen har blitt mer og mer radikalisert helt fra angrepene på Setesdalens apostel: Sevrin Tobiasen og vekkelsene i Valle for mange år siden, til Sternstriden i åttiåra da de etter vår mening førte an i kampen mot foreldre og folkevalgte i kampen om barna og folkesjela. (Les Sternboka utlagt på www.Kommentar-Avisa.no). Når folk begynte å si opp FV – som de gjorde begge disse gangene – roet FV seg ned en smule. De skjønte dette med abonnenter og bortfall av inntekter.

Man vil håpe at denne selvoppnevnte liberalitetens fanebærer her på Agder nå får seg en lærepenge om hva sanne toleranse og liberalitet er – og roer seg ned en smule over kristenfolket, et folk som vel også bør vises respekt som mennesker og det de ønsker å stå for.

NRK-lisensen kan jo være et annet interessant tema ved en senere anledning – man har jo så mange andre media som er så mye bedre.

 

Vi sender ut denne gladnyheten til resten av Landet i NKA – til andre deler av landet som føler behov for å tenke i de samme baner.