Krigen nærmere enn vi aner?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no27.09.05

 

 

”Vi fulgte ikke med tiden,

Vi trodde på fred som i tross,

Og de viss grunn er ruiner,

har grunn til å håne oss.”

 

Etter den 2. verdenskrig har vi hatt fred i Norge, m.h.t. fraværet av en invasjon fra en fremmed militærmakt.

Fred hva betyr det da - jo det betyr, i verdslig forstand, at noen gav sine liv for at vi skulle få leve i frihet. Guds Fred betyr at Jesus gav sitt liv for en synder slik at han kan få evig liv.

 

Nå i disse tider er det allikevel mennesker helt opp til statsministernivå som filleriver fra hverandre nasjonen Norge når det gjelder matvareforsyning og militært forsvar. De legger oss åpne for totalitære krefter, som de er en del av, og De står ansvarlig for det som må komme om Gud ikke nå er oss nordmenn nådige atter en gang!

Så vidt man har brakt på det rene – er de ansvarlige under regjeringsforhandlingene på Soria Moria heller ikke mye opptatt i positiv henseende mht Jesus og den norske Grunnlov slik vi kan lese i § 2!

 

Hva gjør de som filleriver Norge?

 

1) De ødelegger landbruket (og matvarelagrene våre bl.a. kornet, se http://home.online.no/~lar-hoeg ) og setter oss i en livsfarlig underskuddssituasjon  mht matvaresikkerhet. Det var kort tid unna at en større del av den internasjonale kornforsyningen gikk fløyten nedstrøms Mississippi under orkanen Katrina. Hadde Katrina rammet noen uker senere, mot slutten av orkansesongen, ville store deler av årets avlinger vært på vei ned USAs hovedtransportåre for avlinger produsert langs Mississippi.

2) Bygdene ødelegges ved å spre rovdyr som ødelegger folks evne til å drive næringsvirksomhet i utmarka. Man skal til og med aktivt ha drevet utplassering av rovdyr fra våre naboland., gjort av i dag sentralt (i byråkratiet) plasserte mennesker.

3) De ødelegger moralen i den norske folk med å sende ut pornografi, bannskap og ellers ugudelige TV programmer - helt bevisst – siden det er sagt i fra om dette. Dette ødelegger bl.a. mange hjem med utroskap etc. Statskanalen NrK er intet unntak, men har lenge vært ledende, spesielt i den tiden når det var mediemonopol.

4) De har kontakter langt inn i totalitære regimer - regimer som de sympatiserer med. (Jfr KGB mappene i Moskva på bl.a. Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, som de fleste nå sikkert har glemt.). I Sverige har enkelte nevnt at Jens Stoltenberg øyensynlig har mange fellestrekk med Putin.

5) De kjører ett rått og hensynsløst løp mot personer som vil stå på Bibelens grunn i kirka, den grunn som ER krika. Flere prester har blitt kastet ut av kirka fordi de sto på sin bekjennelse, den de ble ordinert ved. Vi husker Kjell Magne Bondeviks befatning med avskjedigelsen av en prest som var mot abort, hvilket også Bondevik burde ha vært?

 

Lista over kunne vært forlenget over flere ark, og dokumentert mer utfyllende.

 

Sett under ett - De destabiliserer ett helt land og fører oss inn under Guds straffedom som vil måtte komme. Gud kan nok snart ikke lenger se på at hans dyrekjøpte skapninger går i mot den evige fortapelse uten at det settes inn alvorlige tiltak som kanskje kan vekke oss til liv i Gud. Fortapelse er blitt et fremmedord i den norske befolkning.

 

Disse få linjene er bl.a. skrevet etter å ha sett en film om Murmanskkonvoiene med de tragedier (torpederinger) som der skjedde til havs under den 2. verdenskrig.

Hvorfor legger De da Norge åpent atter engang (se på de store russiske øvelser i nord-områdene!)? Jo, fordi De vil ikke innrømme sin synd ovenfor Gud og gi Han rett og la seg frelse. De er i armene på Den Onde Åndsmakt som er Djevelen. Det er alvoret. Godtar man abort, drap på ¼ av neste generasjon kan man for så vidt gjøre det meste av gale ting, siden samvittigheten er ”satt på sparebluss”. Den våkner kun til live litte granne hver gang noen vifter litt med en liten dukke som er på størrelse med et foster.

 

I livbåtene etter torpederingene, under Murmanskkonvoiene, ble det flere ganger i stemt kristne sanger når alvoret senket seg helt inn i sjelen på de overlevende - en sjel som ett hvert menneske har. Og Gud hører slike sukk - men Han hører også spott og hån og lar det heldigvis ikke upåaktet fare hen. Ingen har immunitet ovenfor den Levende Gud, Gud trenger til slutt helt inn på et hvert menneske om det vil eller ikke!

 

”Gud signe Noregs land, Kvar heim, kvar dal og strand, Kvar lund og li! Han lat det aldri døy, han verje bygd og øy, han verje mann og møy Til ævleg tid!”