Kjartan Almås drepte Jesus

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no -17.08.05

 

I disse dager gjøres Gaza jøderein og verden venter på at snart skal jødeland bli enda mindre. Dette hjelper verdens nasjoner godt til med og man ser fra tid til annen ulike oppslag om Israel:

For eksempel skriver sogneprest Kjartan Almås "Hva med Israel?" i en "andakt" i Østlandsposten den 30. juli 05. Jeg har aldri lest disse faste spaltenes hans før, men denne ene gangen, står det altså å lese:

"Samtidig var det jødene som ved sine ledere forkastet Jesus, som fikk ham henrettet som en Gudsbespotter."

Man skulle nesten ikke tro at Almås hadde åpnet en Bibel? Jøden Jesus ble drept av menneskeheten godt hjulpet av Pontius Pilatus og Herodes m.fl..

Om det ikke er gjort før så les hele evangelisten Lukas kapittel 23 - der ser du hele menneskeheten involvert i justismordet på Jesus - Han som ved denne korsdød, døde for min og din Synd (synd = det som Gud ikke kan tåle, Han som er Hellig).

 

Inni mellom "positive" vurderinger (og en del infame formuleringer, slik kan de oppfattes) av Israel og jødene fra Almås, smeller altså denne antisemittismen inn, der skylda for drapet på Jesus legges på jøden alene - hvilket altså beviselig ikke er sant. Og hvilket sementerer synet på jøden og også ødelegger synet på Frelsen, fordi det var menneskeheten som drepte Jesus og det var menneskeheten Han døde for.

 

La oss vokte oss for å havne blant dem som i disse dager er med på å sende ytterligere forbannelse over Norge, pga vår antisemittisme, slik det står omtalt i 1. Mosebok kapittel 12, 1-3:

Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”

 

Vi vet at jødene har svært mange eksperter på bl.a. ørkenjordbruk/naturforvaltning noe verden trenger som aldri før! Her ligger en del av den velsignelsen som venter om verden ser sin besøkelsestid. Men en dag tar jødeforfølgelsene slutt i og med Guds synlige inntreden på jord en kort tid før Himmel og jord skal brenne og den nye jord og den nye Himmel skal bli en realitet j.fr. Johannes Åpenbaring kapittel 21,1-6:

 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud; og han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han sier til mig: Skriv! for disse ord er troverdige og sanne.”