Jesu sanne kirke og Frikirkens fall

 

 

Av Jørgen Høgetveit,  i www.Kommentar-Avisa.no - 18.07.05

 

Er Jesu Kristi sanne kirke på jord en organisasjon? Nei. Hva er den da? Den er etter Jesu eget Ord et felleskap av de som tror Bibelens lære og står på den grunn. Slik definerer Augustana § 7 den sanne kirke bl.a.:

”Likeså lærer de at det alltid vil være og forbli en hellig og kristelig kirke. Men kirken er forsamlingen av alle troende der evangeliet læres på rent vis og sakramentene forvaltes rett i overensstemmelse med evangeliet.” Frafallne kirker definerer ut fra organisasjon og bispeembedet – det ytre ramme.

 

Sentralt i den falske kirke er falsk lære og kvinnekulten som vi har det helt tilbake til den babelske kulten av kvinne/barn som vi senere finner det i en rekke religioner også i den katolske kirke med Mariakulten. Dette i strak motsetning og fortrengsel for Gud som Far og Sønnen/Jesus Kristus.

 

For det første fører dette til en falsk kristendom og kirke hvor man ikke får del i frelsen gjennom en rett bibelsk lære og også det rette jordiske liv.

 

For det andre blir livet preget av falske forbilder og modeller som preger sinnet slik at farsbildet og farskulturen svekkes og kvinnedyrkelsen trer frem i en form og en makt kvinnen ikke skal ha.

 

For det tredje fører dette til en feil kjønnsidentitet - forvirring i begrepene mann og kvinne og hvilke funksjoner de skal ha på alle plan. Vi ser det tydelig i den likhetskulturen som nå utvikler seg og har erobret kirken og med en sikker osmoseeffekt – ikke minst ved hjelp av teologen og politikerne - tyder inn i organisasjonene. Siste tilfellet er nå Frikirken som har gitt opp kampen mot kvinne som hyrder og lærere. Det som den kjente biskop Bo Giertz omtalte som selve testfrågan på Bibeltroskap!

Dette er arven fra Babel som er Bibelen profeterer skal komme igjen i de siste tider og til slutt skape ”Den store skjøge” og forvirre kongene på jorden.

 

Sammenligner vi det med en rekke samtidige kulturfenomen i dagens Norge og Europa så ser vi jo hvor disse åndstankene kommer fra og hva de fører til. Fracis Scheafer sier i sin bok ”Skjebnetime” at aksepterer man denne likehetstenkningen vil det sikkert føre til homofili og fosterdrap. Og det har vi fått i kjølvannet av tilsettelsen av den kvinnelige sogneprest Bjerkås og etter hvert Likestillingsloven. Logikken er klar sier F.S: Er mann og kvinne like spiller det ingen rolle hvem som ligger med hvem - - og når graviditet oppstår må beviset på ulikhet fjernes for å fastholde likeheten.

 

Samtidig bør det også bemerkes at det er skremmende å se hvilke holdninger til retten og regler som fører til denne kvinnekulten som bryter fram i org. Både Stavangervedtaket i NLM hviler på klare brudd på regelverket – og nå gjør Frikirken en lignende operasjon under henvisning til saken og nødvendigheten og at flertallet mener det er rett – altså å bryte reglene og retten for org. Flertallet så vel som mindretallet kan aldri overkjøre retten! Det er diktaturets kjennemerke.

 

Hva gjør så Guds sanne kirke – Hans mange små barn som trenger åndelig mat fra evangeliet og sakramentene og samfunn med hverandre – på tvers av kirker og organisasjoner. Ja, hva gjør vi?  Ja, vi ser det allerede - at man begynner å finne hverandre og etter hvert må en kunne danne løse nettverk som kan hjelpe hverandre på mange måter på veien til himmelen og i tjenesten for Herren. Derfor oppfordrerer vi i AKF til å ta kontakt med den enkelt en har tillit til for å be fram hjelp og løsninger for de tusen hjem som i dag blir mer og mer åndelig hjemløse og sørgende for sin og barnas framtid.