Høyesterett avkledd

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no14.12.2005

 

 

Så kledde Høyesterett av den siste flik av klær fra menneskekroppen og åpnet opp for pornografiflommen i Norge. Porno betyr bokstavelig nakenskrivning. Dette måtte man forventer den utviklingen de har vært med på fra Børre Knudsen dommen som sa at kristendommen ikke hadde noe med statsstyrelsen å gjøre og dermed slapp fri retten til å drepe barnet i mors liv. En frukt av et seksualliv på ville veier.

Like før hadde vi Sternsaken som Kjærmålsutvalget avviste. Det var ikke minst en kamp mot pornografien i skolen som ble brukt i klassesituasjonen. Dette Europas største ukepresse med ca. 1,7 millioner i opplag og redigert av Henri Nannen en konform nazist i flg. Arthur Berg. Totalitær og menneskeundertrykkende altså. Så fikk vi endringen av Grunnlovens § 100 om Ytringsfrihet for ikke lenge siden. Den sikret respekten for Gud, mennesket og medmennesket med sedelighet osv.

 

Nå barberte man bort både respekten for Gud som gir begrunnelsen for menneskets verdiget og forbudet mot å krenke "sedeligheten" - og det gikk jammen ikke lang tid før Høyesterett - etter min mening - ble avkledd den siste rest av rettferdige dommer i de grunnleggende saker om mennesket som Grunnloven skulle sikre.

 

Om pornografiens skadevirkninger og annen elendighet kan du lese videre om i Sternboka fra s. 109 til 125. Boka ligger på nettet - så det er bare å klikke seg inn her

- og bli skikkelig oppgradert, slik at du er rustet til den striden som nå bør komme for å redde oss fra en ytterligere ødeleggelse av samfunnet vårt hvor ekteskapet, familien - det første riket – er basis for hele det store norske riket.