Hjernevasking med statsstøtte – i strid med Grunnloven

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no14.11.05

 

Hva er kontantstøtte? Jo, det er en tilbakeført del av skatten til de som kraftig bidrar til at barna får en skikkelig oppdragelse, som ikke overlater denne viktige jobben til barnehager og helt i tråd med foreldreretten. Det er skrevet flere bøker av svært kyndige personer om hva institusjonen ”barnehagen” gjør med den oppvoksende slekt.

En barnehageplass subsidieres med omkring 3 x kontantstøttens sum og subsidiene opphører ikke etter barnets 3. år, slik kontantstøtten gjør! I budsjettforslaget til den rød-grønne regjeringen kuttes kontantstøtten med ca 354 kroner pr. måned per barn, men målet er en utradering av ordningen. Regjeringen mener da, per i dag, å spare til sammen 273 millioner kroner på kuttet i kontantstøtten. Men hva om noen få av disse barnehagebarna havner på skråplanet grunnet manglende omsorg og nærhet, siden flere foreldre vil bli tvunget ut i arbeid utenfor hjemmet – hvilket de fleste ikke ønsker (omkring 75% ønsker det ikke)?

 

Nå mener visst regjeringen ved kunnskapsminister(?) Djupedal fra SV at norske fedre og i særdeleshet mødre ikke innehar nødvendig kompetanse for å oppdra barn - hvilket dokumentasjon man spent venter på.

Det hører også med til historien det en 6 barnsfar fortalte meg forleden: de siste 15 åra har statens omsorg for barna i kroner og øre gått betydelig tilbake (skatteregler etc), så her ser det ut til å være en relativt uavhengighet mht type regjering.

 

I samme åndedrag som kuttett i kontantstøtten skjære regjeringen i støtte til samlivskursene, abortforebyggende tiltak og støtten til kirker og friskoler.

 

Hovedproblemene i det norske samfunnet er i korte trekk:

1. For få barn og for mange eldre (kalt en demografisk bombe av bl.a. Willoch og Skånland)

2. En uhyre høy skilsmisse statistikk (med påfølgende seriemonogami)

3. Abort som ødelegger både kvinnen og barnet og familier (likestillingslovens frukt)

4. Folk tror ikke lenger på Gud og dermed rakner både hjem, skole og samfunn (det koster virkelig penger når moralen undergraves)

5. Mange tvinges over i friskoler (der de bl.a. kan slippe å bli mobbet hver dag samt få et bedre læringsmiljø)

 

Altså har regjeringen kuttet på de steder der samfunnet virkelig hadde trengt et håndslag av også økonomisk karakter – og da vil det være naivt å tro at dette ikke var bevisst. Man ødelegger altså samfunnet yterligere ved hjelp av sin politikk – og hvorfor?:

det kan du lese om i artikkelen Hva er og vil sosialismen. (kan også søkes opp på www.Kommentar-Avisa.no) Artikkelen er, dessverre, også dekkende for det tredje partiet som dannet regjering med Ap og SV, Senterpartiet.

 

Et sitat fra nevnte artikkel kan brukes for å dokumentere min overskrift mht hjernevask:

”På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok ”Kommunisme og religion”, utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.” Og videre ”Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst.” Og til sist ”Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk.” En bedre oppsummering av regjeringens ”Soria-Moria erklæring” kan vi vel ikke få, når det gjelder på det ideologiske plan.

 

Det er underlig at man ønsker å kjøre samfunnsskuta Norge rett på dypt vann for så å trekke ut bunnpluggen – men vi får tro sosialismen på ordet – det har vist seg fornuftig historisk. ”Der i gården” lyver man ikke. Man har varslet er totalitært samfunn, men menigmann skjønner ikke at det er det som er lovet! Det gjorde man heller ikke i mellomkrigstiden – det ble en dyr lærdom – for barn, ungdom, voksne og eldre uavhengig av ideologi.

 

Det kan per i dag se ut til at løsningen på dette vannstyret er at de styrende stanger hodet i veggen på en eller annen måte, i 1940 ble det krig, hva det blir denne gang vet vi ikke – men det vi vet er at Gud lar seg ikke spotte i det lange løp. Edv. Bulle hatet kristendommen med dens syn på hjemmet, familien og samfunnet – lovene som utformes i dag har den samme ånd i seg.

De som ønsker å ta opp kampen bl.a. om friskoler står meget sterkt plantet med sine argumenter både i Norges Grunnlov og i internasjonal rett – det kan være veien før regimet faller.