Herrens Ord i den Hellig Skrift om homofilt partnerskap

- Skriftsteder (Norsk Bibel 1988)

 

1. Mos. 19,1-11:

1.      De to englene kom til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde seg ned med ansiktet mot jorden.

2.      og sa, "Gode herrer, jeg ber dere, legg veien om deres tjeners hus. Bli der i natt og vask føttene. Så kan dere stå tidlig opp i morgen og dra videre". Men de sa: "Nei, vi vil bli på gaten i natt".

3.      Men han nødde dem sterkt, og de tok inn hos han. Da de kom inn i huset, gjorde han i stand et måltid for dem. Han bakte usyrede brød og de åt.

4.      Før de enda hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.

5.       De ropte til Lot og sa til ham: "Hvor er de menn som kom til deg i natt? Før dem ut til oss så vi kan ha omgang med dem".

6.      Lot gikk da ut til dem i inngangen og stengte døren etter seg

7.      og sa: "Jeg ber dere, mine brødre, gjør da ikke det som ondt er!

8.      Se, jeg har to døtre som ingen mann har vært nær. La meg få sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem hva dere finner for godt. Gjør bare ikke disse menn noe, siden de har funnet ly under mitt tak".

9.      Men de sa: "Gå vekk!" Og så sa de: "Denne ene mannen har kommet for å bo som fremmed her, og så opptrer han alltid som dommer! Nå vil vi fare verre med deg enn med dem". Så trengte de voldsomt inn på mannen – på Lot, og stormet frem for å sprenge døren.

10.  Da strakte mennene hånden ut, de tok Lot inn til seg i huset og stengte døren.

11.  Og folket som var uten døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finn inngangen.

3. Mos. 18,22:

Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en styggedom.

3. Mos. 20,13:

Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem !

Dom. 19, 22-25 :

22.   Mens de nå satt i godt lag, kom mennene i byen, ugudelige folk som de var, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset: "Send ut den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan få vår vilje med ham!"

23.  Den mannen som eide huset, gikk ut til dem og sa: "Nei, mine brødre, gjør ikke så ond en gjerning! Siden denne mannen nå er kommet inn i mitt hus, må dere ikke gjøre en slik ond gjerning.

24.  Se, her er min datter som er jomfru, og mannens medhustru. La meg føre dem ut, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere finner for godt! Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så skjendig at."

25.  Men mennene ville ikke høre på han. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut på gaten til dem. De lå hos henne og for ille med henne hele natten til om morgenen og slapp henne ikke før det begynte å lysne.

Romerne 1, 24-27:

24.  Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom.

25.  De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor Skaperen, han som er lovprist i evighet.

26.   Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet bort det naturlige samliv med et som er mot naturen.

27.   samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.

1. Brev til Korinterne 6,9-10:  

9.      Eller vet der ikke at den som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbryterer eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt mot menn,

10.  eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

1. Brev til Timoteus 1, 9-10:

9.      En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,

10.  horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære."