Herren rydder opp?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no21.10.05

 

”Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,-” 2.Tim.3,16.

 

Slik var det i GT og slik er det i vår tid – lærdommen både Israel og dets fiender ble minnet om var blant annet Egyptens 10 landeplager og faraos gradvise forherdelse  - til han tilslutt forfulgte Guds folk ut i Det røde hav. Der druknet Gud han og hele hans hær! En forferdelig hendelse sett med verdens øyne – men Gud hadde gitt tid og advarsler for omvendelse – men da det ikke skjedde var Hans dom rettferdig. Hvem mukker mot Hans avgjørelser?  Vi har Syndefloden – som Gud riktignok har sagt at Han ikke nok en gang skal drukne verden i, men det skal komme et oppgjør med ild. Vi har Sodoma og Gomorra. Historiske hendelser. Vi har en rekke andre slike hendelser som vi kan trekke ”lærdom” av. I Jesus Kristus er Gud en nådig Gud – men utenom Jesus er Gud en fortærende ild mot all urettferdighet. Han hater synd brudd på Hans Ord og bud -   og advarer mot det og konsekvensene av den. Voldsmenn stiller seg selv i en farlig posisjon til Gud. Ikke så med de som overlater sin sak og hevnen til Gud.  Som man sa det i mitt hjem: De må nok supe det i seg att, eller i et annet hjem jeg kjenner godt: Leav it to the lord. Hevnen hører Herren til – og vi skal be for våre fiender. Men de og vi har med Gud å gjøre – en størrelse som vi skal frykte og elske. Og Ronald Fangen fikk en opplevelse av Gud i ”Nazistenes fengsel” da han måtte erkjenne at ”Gud er ingen human Gud, men en nådig Gud, og det er noe helt annet.” Han er ikke slik vi mennesker tenker oss Han – men slik Han presenterer seg i Sin Åpenbaring! Det gjør en klokt i å merke seg – for det hjelper lite å protestere.

 

Helt fra de små til de store relasjoner ser vi Skriften har rett og får rett. Rom 1. taler om hva som skjer med mennesker som holder sannheten ned og bytter bort sitt Gudsbillede og identifiserer seg med dyr og får på seg den straff de fortjener sier Skriften. Legg merke til hvorledes det går eder sier profeten i  Haggai 1.5. når han sier at Herrens hus ligger øde og hver mann bare tenker på egen velstand. Det gjaldt for den større samfunnsmessige sammenheng – og hvordan det gikk med den enkelte når man lot Guds hus ligge øde.

 

Så er spørsmålet hvilke tanker man skal gjøre seg ut fra skriftmaterialet i dag? Hva sier Skriften som vi kan kjenne igjen og vurdere i samtiden. Vi skal være uhyre forsiktig med å konkludere på forhånd – og også bedømme situasjoner – men det må være riktig som pastorene i New Orleans gjorde det – advare den ugudelige samtidig som han leverte videoer av det forferdelig som skjedde under homofestivalene til borgermesteren som ikke brydde seg.

I slike situasjoner  står vi under dirkete marsjordre fra Herren – uansett hvor ubehagelig det måtte være. Det var sannelige ensomt og vanskelig også for profetene – så vi har intet å beklage oss over  annet enn oss selv. Men profeten – vekteren Esekiel som Gud hadde innsatt – fikk klar marsjordre som ikke vi heller kommer unna. Gjorde han Guds gjerning og advarte den ugudelige – skulle han selv være fri fra skyld, og om den ugudelige ikke vendt om skulle han dø for sin misgjerning. Men vek profeten unna sa Gud at  ”hans blod vil jeg kreve av din hånd.” Her var ikke mye prutningsmonn. Og menneskelig sett – setter vi ikke noe særlig pris på en lege som skjuler farlige kreftvarsler for pasienten og forordrer litt sårsalve som behandling i steden for å tale sannhet og gjøre det som vil  hjelpe.

Generasjonen før oss – bl.a. Hans Nielsen Hauge forkynte Guds straffedommer i form av Bibelens ord om krig, hunger, rovdyr og pest. Hvorfor skal ikke vi gjøre det samme – som etter hvert vasser oppi tilsvarende situasjoner?

 

I vår tid er det  interessant at også verdens barn begynner å merke seg at mange av de enorme katastrofene som har rammet verden den siste tid rammet områder med mye vold som tsunamien og nå i Kashmirområdet. Begge steder hadde voldsmenn drevet på i titalls år og slaktet ned folk i titusener. I Kashmir ser det sågar ut til at Bin Laden også er omkommet –hvis det da ikke er en dekkoperasjon.  Nå ble det slutt på volden. Inne i Mexicogulfen i USA var det et meget syndig liv – som altså pastorer i byen hadde advart mot – men de vendte ikke om.

 

Igjen må vi små menneskekryp med vår små tanker vokte oss vel for å forsøke å  tenke at vi kan tenke Guds rettferdige tanker over denne verden. Hans tanker er og blir himmelhøyt over våre tanker. Det ser vi ikke minst i hvordan han løste frelsens og rettferdiggjørelsen for oss falne mennesker. Det oppkom ikke i noe menneskehjerte – men det gjorde Gud.

 

På den annen side skal vi ikke undra oss å tale klart når vår Gud har åpenbart saken for oss i Skriften – og signaler av fakta er solide  - da unndrar vi oss på samme måte som Esekiel på det innstendigste ble advart mot. Pastorene i New Orleans gjorde det ikke – heller ikke Repent America.

 

Ubehagelig – ja direkte livstruende kan det være å  Guds ærende på denne måten. Folks raseri møtte Guds profeter og vil møte oss. Vi er ikke større enn vår Mester. Har de hatet meg vil de hate dere sa Jesus. Vennskap med verden er fiendeskap med Gud. Det er selvsagt hyggelig å bli likt av mennesker å bli tatt inn i den sosiale varmen – men det er livsfarlig for den som vil være Guds venn å la seg overmanne av slike ønsker – og det er uhyre fort gjort. Bare les hvordan den åpenhjertige Herrens profet Jeremias opplevde det i kp. 12,15, 17 og 20. Her møter vi profeten i kamp mot bl.a. barneofringer!  Han hadde det ikke godt – men han fikk livet sitt i krigbytte, mens folket – som ikke ville høre på han – gikk under. Gud ville redde dem med den harde og klare tale – men når de ikke ville høre gikk det galt. Som Herrens utsendinger på jord kommer vi kort og godt ikke unna å tale som Skriften taler – selv om vår egen verdighet oppleves som null – så har vi en verdighet og rettferdighet i Klippen som vi får stå på i frimodig tale tross alt,og tale sannhet som profetene måtte gjøre bl.a. også en Mika blant 400 avgudsprofeter som talte løgn. Herren er den samme i dag og leter etter en mann som kan stå i gapet til en redning for folket! Så får enhver gå inne i det eneste faste punkt vi har: Skriften - foran Herrens ansikt å bli stille for hva Gud vil bruk en til i disse forferdelig, forvirringens tider – for å kunne yde sann og god hjelp til folkene i total nød.