Herrefolket omtalt i Østlandsposten

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no20.09.05

 

Truls Eskeklund har en kommentar artikkel med tittel ”Om tvangsflytting og menneskesyn” (jamfør konflikten jøder/palestin-arabere, min anm.) i ØP 20.09.05. Her omtaler han jødene i generelle former, og uten dokumentasjon, meget subjektivt. Det kan vel undre en at ØP ikke returnerte denne artikkel med en henvisning til at skribenten måtte ordlegge seg slik at han ikke kunne tolkes i utilslørt antisemittisk retning hvilket egentlig ikke trenger så stor tolkning når han skriver: ”Ved dette setter jødene seg over et annet folkeslag ( pga sin tro, rett til landet Israel, jødene mener at en menneskegruppe er mer verd enn en annen etc - min anm.), kaller seg utvalgt, de som skal ha særfordeler, andre og mer goder enn andre.” …” Dette får meg til å tenke på et annet folkeslag som for noen få år siden hadde samme tanken. De kalte seg også herrefolket, og hadde satt seg fore å utrydde mennesker med en annen hårfarge enn dem selv.”

Her nevner Eskelund den tyske nasjon under ledelse av Adolf Hitler – hvilket vel sier litt for mye om Eskelunds faktakunnskap.

Burde Eskelunds, i en slik artikkel, ha vurdert:

  1. Arafat hadde stor respekt for den arabiske Stormuftien av Jerusalem, hvilket også hadde god kontakt med Adolf Hitler under krigen, vi siterer: ”Stormufti av Jerusalem Hajj Amin al-Husseini (1895-1974) bidro også til at det ble opprettet en muslimsk SS-enhet i Bosnia. Da han besøkte soldatene der 21.1.1944, sa han bl.a.: " [Det tredje] Riket kjemper mot de samme fiender som ranet muslimene... Det gleder meg derfor at jeg i denne [SS] enhet ser et synlig og praktisk uttrykk for samhørigheten mellom våre ideologier [dvs. Nazismen og Islam]". Stormuftien støttet Nazistene, og primært jødeutryddelsen. (Kilde: Al Quds, 2.8.2002 og http://norskisraelsenter.no/nor/mufti.php )
  2. ”Palestinere” er ikke noe eget etnisk eller folkerettslig folkeslag. Palestinere er arabere slik palestina-jøder er jøder. Det ble utstedt pass til både arabere og jøder i sin tid der det sto henholdsvis ”palestina-arabere” og ”palestina-jøder” – hvilket naturligvis refererte til hvor de bodde. (Kilde: Slår man opp i et leksikon av en viss kvalitet så står det ikke noe om et palestinsk folk.) Men det står om Filisterne som hadde sin opprinnelse i området ved Egeerhavet, men var ikke arabere. Arafat hevdet han stammet fra Filistrene, men han sa jo til tider at Jesus var araber også.
  3. Da er altså ”palestinerne” arabere, når kom de da flyttende til Israel? Kom de sammen med Islam til denne regionen? Var det rundt 622 etter Kristus? Har i så fall Jerusalem vært jødenes hovedstad siden kong David ( 3000 år siden)?
  4. Hvordan er den gjennomsnittlige levestandaren til en araber bosatt i Israel i forhold til en araber bosatt i et araberland? Har Israel flere ganger blitt hindret i å utvikle ”flyktningeleire” mht levestandard, fordi dette brukes i arabisk politikk verden over?
  5. Er Israel det eneste demokratiet i Midt-Østen? Er det påfallede og tendensiøst at dette ikke nevnes av de fleste i dag? Og er det Israelsk politikk å bruke barn i bombeterror mot sivile arabere? Hvor ofte finner man ”sprengstoff reir” i ”flyktningeleire” og hjemmesteder for terrorister? (http://www1.idf.il)

 

Eskelunds eneste ”dokumentasjon” beror i at han har vært FN soldat og derigjennom nok har et spesielt innblikk i situasjonen. Kjenner Eskelund til at man har et skriftlig brev fra den ”norske Libanon perioden” der FN hadde en avtale med terrorister om at de skulle geleides gjennom e del av FNs sikkerhetssone og til Israel? Dokumentasjon sendes på oppfordring!

 

En noe grundigere research fra Eskelunds side skulle tilsi en annen historie og et annet bilde av jøden enn den at de tar opp arven etter Adolf Hitler, hvilket Eskelund skriver. Gjelder ikke prinsippet om rettferdighet når en jøde er involvert kan man spørre seg?