Hærmakt mot folket i Israel

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.08.05

 

Det er en uskreven lov i alle demokratier som bygger på folkesuvereniteten (makten utgår fra folket) at nasjonens forsvarsmakt ikke skal brukes mot folket. Den er utelukkende til forsvar av landets grenser og for å sikre freden mot ytre fiender. Politiet er den sivile del av demokratiets maktmidler. Det skal bruke makten på rettens grunn til å holde det onde i sjakk og fremme – legge rammen til rette - for at det gode kan skje og vokse i landet.

For å sikre dette sørget man i Norge for at Grunnloven slo fast at alle menn som var i stand til det måtte avtjene verneplikt og stille opp til forsvar av landet i tilfelle krig. En folkehær kunne ikke så lett brukes mot folket. Annerledes blir det i Norge nå når man har lagt ned folkehæren og bygd opp ”Telemarksbataljon” og lignende - som er langt letter å mobilisere mot folket med evt. totalitære folk i statsledelsen. Politiets makt mot dette vil være av helt underordnet styrke til å beskytte sivilbefolkning om det skulle være nødvendig. Dette er de alvorstanker en gjør seg når en ser hva som i disse dager utspiller seg i Israel – Midtøstens enste demokrati.

 

Hva Sharon og hans folk tenker på nå undres en over. Den gamle kriger synes å ha misforstått sin oppgave som sivil statsleder – eller han har ikke hatt kraft nok til å motstå ytre press til å bruke Israels hærmakt mot folket til å overgi deler av deres land til fienden.

Kan han ha blandet sammen sin gjerning som stor kriger og sin nåværende gjerning som sivil statsleder? Det han nå utfører i Israel er så hårreisende disharmonisk for ethvert demokratisk innstilt og tenkende menneske, at man ikke kan falle til ro før man har et rasjonelt og fornuftig svar på hvorfor han gjør slike ting. Hvorfor sender han sine tropper – riktignok uten våpen - inn mot egen befolkning for å fjerne dem fra deres hjem og land.

Hva vet han som ikke vi vet – som kan få denne gamle folkeforsvarer til å begå slike totalt demokratistridige handlinger mot sitt eget folk og grunnleggende prinsipper for et folkestyre? I tillegg kjemper han mot åndelige ord som sier at dette er Gudgitt land – bevitnet av profetene. Når en samtidig ser hvor fornøyd Israels motstandere er – er det enda større grunn til uro og ønske om forklaring.  La oss få svar på dette – som nå verker i mange Israelvenners sinn og tanker.