Guds folk Israel og Norges fremtid

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no25.07.05

 

«Og Herren sa til Abraham: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg!  Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» (1. Mos. 12, 1-3)

Det eneste demokratiet i Midtøsten, Israel, med et landareal på ca 28 000 km2  (Hedmark fylkes areal = 27 388 km2 ) har ikke så mye mere arealer å gi fra seg før de må bosette seg på en flåte i Middelhavet. Et slikt problem har ikke den arabiske verden med sine ca 600 ganger større landarealer og rike oljeressurser.       

 

Er så Jødene feilfrie? Nei, de er som oss nordmenn de, men de er Guds utvalgte folk (se 1. Mos. 1, 3 og Rom. 11, 1-2 og 28) og hans øyensten. Utvalgt av Gud til bruk i frelseshistorien for å bevise sitt Ords sannhet slik at mennesker skal sanne at Han er Gud. Ved at verdens nasjoner ser hva som skjer med jødene skal de se at Jesus er Herren. I dag er det et åndelig blindt Israelsfolk som ledes fram av Herren. Og uten denne ledelsen ville det ikke vært en jødisk nasjon i dag!

Senere (kanskje ikke lenge til) vil det gå opp for jødene at Jesus var Messias og lever i dag, noe de fleste ikke har sett til nå. Esaias 53 forteller bl.a. om det, noe også Sakarias 12, 9 ff gjør.

 

Jødene kommer hjem

Det er interessant å se at det hvert år kommer tusenvis av jøder tilbake til Israel for å bosette seg der. Jeg opplevde selv i 1990 at det på en helg! ankom 5 000 jøder som da skulle ha mat og boplasser. Fra 1989 - 1996 har det kommet 780 400 jødiske innvandrere til Israel, 668 900 av disse fra det tidligere Sovjetunionen. I dag er tallet omkring 1 million.

I profeten Esaias 43, 5-6 står det om Israel : «Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,». (Se også Esaias  41, 8-10)

 

Økologi og naturforståelse

Det ser ut for at jødene har en helhetlig forståelse av hva som bærer livene våre. De driver selv en utstrakt skogplanting (ca 240 millioner trær hittil) i Israel som er i ferd med å restaurere økologien i deres land område, microklimaet har vist bedring! De har en kunnskap, opparbeidet seg i Israels 5! klimasoner, kunnskap som i dag spres til flere muslimske land i Midtøsten, til flere nasjoner i Afrika, til USA, til det fjerne Østen f.eks. Kina osv.

I Israel finner man det eneste ørkenområdet, meg bekjent, som i dag reduseres p.g.a. positiv menneskelig aktivitet. Det er vel òg verdt å merke seg at dette er bokens folk og Bibelen (det gml. Testamentet) er deres bok. Den gir tydeligvis en bærekraftig kunnskap også om vår bruk av jordens ressurser.

Det er i nyttig å legge merke til en ting til. I Esaias 60, 1-2 står det :  «Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.» I Sakarias 8, 22-23 ser vi det enda tydeligere : «Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.»

Er dette i ferd med å legge seg til rette i dag? Det vil fullbyrdes i fremtiden (se Esaias 11, 6-12 om Fredsriket!), men allerede i dag er det en gryende Messias oppvåkning i Israel og en økologisk gjenoppbygging av landet som varsler om noe nytt. Du kan lese mye interessant i heftet Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur.

 

Norge, jødene og vår fremtid

Det som skjer i Midtøsten er at alle jordens hedningefolk (Sak. 12, 1-3) er i ferd med å kaste seg over Guds utvalgte folk og dermed er angrepet på Guds øyensten et faktum. Forbannelsen (1.Mos. 12, 3) over disse nasjonene, vil nok ikke la vente på seg. Stakkars Norge og vår frafalne regjering. (Vesten merker for så vidt en del av frafallet i disse dager da bombene smeller i Europa og på ferieplasser rundt om i verden. Spania og Portugal er rammet av alvorlig tørke etc.)

 

Kjernen i konflikten kan kort formuleres slik den står på Klippemoskeen på Tempelhøyden i Jerusalem, «Gud har ingen Sønn». Og dermed har han ikke et eget folk, Israel òg Bibelens Ord hevdes å være uten betydning. Det er i bunn og grunn et Guds opprør vi er vitne til!

 

Det som her er skrevet berører så vidt flere aktuelle temaer, så mye mer kan sies, men hovedsaken er nevnt. Og det skal nevnes til slutt (for å unngå misforståelser) at frelsen (Guds nåde) er både for jøde og araber noe vi ikke må glemme, men vi bør se hendelsene i dag i lys av Bibelens Ord (som virker til alles beste) da nyanseres bildet betraktelig fra den i dag rådende oppfattning blant mange nordmenn og i flertallet av norske ”objektive” nyhetskilder.

Her har de kristne et viktig ansvar både i sitt lønnkammer og ved å fortelle andre om dette.