Grunnlovs- og ”kongebjørkhuggere

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no24.10.05

 

Historikere, humanetikere, muslimer, teologer, Storingsgrupperinger og Universiteter reiser nå spørsmålet om ”Grunnloven er et brukbart styringsredskap” fram mot 2014. Så arbeider de med stor iver og nidkjærhet på å riv både Grunnloven og vår nasjonale frihetssymboler. La dem ikke lykkes!

Det siste er nå at Helsingforskomiteen rykker ut og vil har fjernet Gr.l. bestemmelse om at flertallet av regjeringsmedlemmene skal være medlemmer av statskirken – og SV slutter seg selvsagt til. Noen synes dette er et forferdelig hykleri – og det skal det ikke mye fantasi til å si seg enig i. Men man river ikke ned vårt frihetsvern fordi at for eks. Høyesterett misbruker Gr.loven som vi så det f.eks. i  Børre Knudsen dommen. Man river den heller ikke fordi noen tydelig hykler i forhold til den ”evangelisk lutherske tro”. Disse forsvinner en dag – akkurat som i USAs høyesterett og nye kommer til – men loven står der – og kaller på at den skal brukes rett og rettferdig. Dessuten burde alle rettenkende mennesker arbeide hardt for å oppfylle Bibelens pålegg: ”Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.” Salomo Ordsp. Kp. 25,5. Nå får disse bjørkehuggere kraftig på pukkelen i Aftenposten den 6. oktober av en innsender. Han skriver:

”Verdinøytralitet. Helsingforskomiteen angriper den norske grunnloven på grunn av kravet om at minst halvparten av statsrådene skal være medlemmer av Den norske kirke. Dette er selvsagt meget politisk korrekt. Verdinøytralitet er tidens ånde.” Han påpeker at det er viktig å holde fast på og være trygg på egen identitet for å kunne møte andre – og fortsetter: ”Det er således ikke bare et viktig prisnipp at statsrådets sammensetning gjenspeiler samfunnet for øvrig (over 80% av befolkningen er faktisk medlemmer av statskirken), men det er også viktig for å bevare vårt lands identitet og kulturarv; Norge har i over 1000 år hatt den kristne tro som grunnvoll for samfunns- og kulturutvikling.” Han understreker at det kan ikke være noe reelt problem med tanke på diskriminering av andre – og avslutter med at i snart 200 år har Gr.l. ”sikret en demokratisk og fredelig samfunnsutvikling i et land som i dag regnes for å være verdens beste land å bo i.” Han synes det er merkelig at Helsingforskomiteen angriper dette og sier at dette er ”et kynisk forsøk på å score billige, politisk korrekte poenger” og han betegner det både som ”latterlig når man tenker på de utallige virkelige brudd på menneskerettene” i verden i dag og regner det som en ”hån” mot de mange lidende som sulter og fengsles uten lov og dom og under tortur og mord.

 

Unektelig en perspektivrik kraftsalve til komiteen fra Bjørn Nicolaisen i Trondheim – en tankerekke som det er god grunn til å ta med seg inn den videre debatten om det norske folks frihetsbrev og kanskje vårt siste rettskraftige rettsvern mot det totalitære samfunn.

Når Eidsvollsverket er revet vet vi hva vi får i stedet. Det har den nye regjerningen allerede signalisert ved å stryke ”kristendom” i innledningen til avtalen fra Soria-Mori (utipoia). Nå er det bare ”humanistisk” igjen og den menneskelige fornufts tale om ”ekstrem-skoler” og velregisjerte angrep på kristenfolkets skoler og institusjoner. Og folk fra Bibelbeltets fylker har man droppet til statsråd. Om de var aldri så rød – så kunne man ikke stole på folk fra slike kulturer. En Ap politiker hadde jo allerede lovet støtte til en fri fagskole i Bygland – og det kan jo være nok til å utvise forsiktighet – for Gr.l. gir jo adgang til uenighet med protokollerte dissenser som ville være ganske ubehagelig.