Giske stoppes av Grunnlovens § 97

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no15.09.05

 

Avisene skriver: ”Allerede to dager etter de rødgrønnes valgseier truer Trond Giske med å stoppe statsstøtten til friskolene som startet opp i høst. Det kan godt hende at skoler som allerede er i gang, kan miste statsstøtte. I så fall må elevene som går der, få et skikkelig tilbud, sier Giske til NRK.”

Det som skremmer i Giskes utsagn er ikke hans direkte trussel, det blir man etter hvert vandt til fra det hold, men at mannen er så uvitende at han ikke vet at det som er vedtatt  med hjemmel i norsk lov ikke kan  fjernes ved et eller annet ønske fra en politiker med makt. Videre kan heller ikke – den endrede friskolelov som Giske signaliserer – gis tilbakevirkende kraft – det sørger Grunnlovens ” § 97 for. Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.”

Da synes det som om Kristin Halvorsen er bedre på sporet enn Giske når hun sier: ”- Jeg er usikker på om vi har lov til å ta statsstøtten fra friskoler som allerede har kommet i gang. Men vi vil se nærmere på hvilke virkemidler vi alternativt kan ta i bruk, sier Halvorsen, som samtidig er opptatt av at det ikke må gå ut over elever og ansatte ved friskolen.”

Nå bør kristenfolket og alle andre rettenkende folk over det ganske land med alle lovlige midler sørge for å ”spikre” den rød-grønne allianse til norsk RETT – og fortelle dem hva slags politikere de er om de våger å skyve retten til side for suverent maktmisbruk.

Man bør også fortelle dem at vi alle er skattebetalere som har vår selvsagte rett til å få bruke våre del av  skattepengene på våre barn – som vi har den like soleklare foreldreretten til  - endatil forankret i norsk og internasjonal rett!  

Bøyer de seg ikke for dette bør de få høre det så høyt og tydelig igjen og igjen til de har fått nok av det som sir Winston Churchill sa det da han ble spurt om hvor lenge den 2. v.k. ville vare.