General Carl Gustav Fleischer og prost Trædal

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no10.10.05

 

 

Jeg har nettopp sett dokumentaren om general Carl Gustav Fleischer på NRK 1 (9.10.2005) bygget på generalmajor Hovlands bok om han. Da boken utkom i år 2000 kjøpte jeg den og las de viktigste avsnitt pluss en god del avisartikler om saken. Boken anbefales på det beste.

Det den sosialistiske regjering i London og den oppskrytte general Ruge gjorde mot denne mannen er etter min mening bunnløst råttent. En general og nasjonsforsvarer, forutseende og klartseende og med en ubøyelig kampvilje for det land han elsket – degraderte de inntil han ga opp og tok livet av seg. En mann som organiserte et totalforsvar av Nord-Norge og som tildelte Hitler hans første nederlag i andre verdenskrig – behandlet man slik.

Briter og franskmenn ga han de høyeste utmerkelser og det gjorde også Håkon 7. – men opplysningen om den siste utmerkelsen ble forsinket slik at han fikk ikke opplysning om det før han døde. Og så på toppen av det hele fortelles det at to ganger var det innbrudd i leiligheten til Fleischers kone i London for å få tak i hans etterlatte papirer. Scotland Yard sa så vidt jeg husker, at sporene viste tilbake til den norske ambassade/ regjernings kontorer. Generalmajor Hovland sier til Aftenposten den 12. sep. 2000 at da han begynte å skrive på boken ble ”Forfatteren truet under arbeidet med bok om general Fleischer”. Hovland selv burde gå ut med hvem dette var.  Det skulle forundre meg mye om dette ikke har relasjon til Ap. og deres opptreden før og under krigen og mot Fleischer. Derfor burde evt. eldre toppolitikere som står Ap. nær – og som kunne ha innside innformasjon nok om den eldre ledelsen til i all fall å kunne tenke seg  hva slags folk dette kunne være? De ville tross bråk som ville oppstå – gjøre landet en tjeneste.

 

Da John P. Knudsen – tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen - for en del år siden begynte å arbeide med en av de største motstandsmenn under krigen  - stortingsmann for  Sp. (Bondepartiet)  prost Nils Trædal, fikk også han advarsler da det ble kjent at han begynte å røre ved denne saken. Han trykte siden en helsides artikkel i F.V . Disse kreftene var og er tydeligvis fremdeles i live og redde for å bli avslørt. Artikkelen ble først trykt i Årbok for Nordmøre 2001, Utgjeve av Nordmøre historielag  -  under tittelen ”Politisk likvidering eller naturlig død?” Trædal mistet en sønn i tysk fangeskap og var selv en av de mest bunnsolide motstandsfolkene i Norge. Etter krigen var det et oppgjør om gode og dårlige nordmenn under krigen på Stortinget. De tidligere talere på Stortinget hadde media mer eller mindre latterliggjort og avfeid, men det maktet man ikke med denne mannen som skulle ha ordet mandag etter tilbakekomst fra Sør-Trøndelag. Søndagskvelden fant man Trædal med brudd på hjerneskallen under vinduet til blokken hvor han var på vei opp til 3. etg og sin hybel. Han klamret dokumentmappen i hendene sine – ble kjørt til sykehuset og døde. Han ble ikke obdusert og saken heller ikke politietterforsket!

 

Mange undrer seg den dag i dag om ”gutta hadde ryddet opp” – folk som ikke kunne stoppe denne manne med integritet fordi folket ville stolt på han og det han fortalte fra Stortingets talerstol - kunne ha likvidert han. J.J.Jakobsen arbeider med en biografi om Trædal (kommer medio oktober 05). Det skal bli interessert å se om han kommer nærmere sannheten om hva som skjedde med Trædal.

 

Men uansett hva som måtte komme fram er dette signal om at det er krefter som ikke vil ha sannheten fram fordi den kan svekke krefter som er på samme galleien i dag som før 1940. Derfor er det avgjørende viktig at man våger å tale høyt og sant – som generalmajor Hovland bl.a. har gjort. Han med flere fortsetter å tale høyt og advarende ikke minst i Aftenposten – mens nå general Diesen ønsker å sette munnkurv på sine offiserer i et demokratisk land. Han som er hovedarkitekten bak en forsvarpolitikk som er tilpasset det lite forutseende forsvarpolitikere tildeler han. Politikken minner faretruende om det som gikk forut for 1940 og hans posisjon minner også mye om general Ruges – og han kan risikere å få samme resultat av dette vågespillet om landets sikkerhet. General Schreiner Gundersen advarte på det sterkeste mot denne politikken og sa at det kunne gå helt galt.

 

Hvis ikke disse kreftene som la landet vårt åpent for tysk aggresjon blottlegges og politikere som igjen legger landet vårt åpent og forsvarsløst nesten uten forsvar og mat, samt andre lagervarer som er nødvendig for å overleve i krig – får fortsette å herje – vil vi få en repetisjon av 9.april. Etter krigen lovet vi hverandre: Aldri mer 9.april!