Frankrike uten forsvar

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no18.11.05

 

 

Frankrike med Chirac i spissen har lenge orientert seg mot araberne i et opportunistisk spill om billig arbeidskraft og olje. Etter oljekrisen i 1971 da araberne skrudde opp oljeprisen noe enormt og sugde Vesten for kapital – la Frakrike opp til sin eurabisme. Og ettersom krisen mellom arabere og jøder tiltok i Midt-Østen, la Frankrike seg på den linje å beskylde Israel og deres forsvar mot arabisk terrorisme – for å være hovedårsaken til terroren både i Israel og etter hvert rundt i verden. De trodde det skulle redde dem selv.

 

Så gikk USA inn i Iraq under kraftige protester fra Frankrike – som nok hadde sine svin på skogen også i denne sak. I alle fall trodde de at dette skulle redde dem selv i relasjon til araberne og deres økende trusler mot verdensfreden. Dessuten har franskmennene alltid hatt stormaktsambisjoner – ikke minst i forhold til USA – noe de selvsagt ikke har kapasitet til.

 

Vel fornøyd trodde Frakrike seg vel plassert i forhold til både Israel og USA og dermed sikret en fredelig utvikling med velstand og fremgang. Men det skulle fort vise seg at der tok de skammelig feil. Deres fremmedspråklig befolkning på ca. 7 millioner – hvorav storpraten muslimer  - viste seg snart at de ikke lot seg pille på nesen. Franskmennene ville midt oppi sin svikefulle opptreden i verdenspolitikken  - likevel beholde sin frihet for hijab o.a. sentrale muslimske ytringer i sin midte.

De alt for brutale utslag av antisemittisme kunne de heller ikke la passere uten en viss reaksjon – for antisemitter var det heller ikke passende å være om de skulle bli regnet med. Til det var Holocaust  for nært og levende. Deres historie m.h.p. deres jødiske befolkning under krigen og Vichyregjerning var heller ikke for mye å skryte av – og ikke å forglemme deres franske revolusjon som mye av elendigheten suger kraften fra.

 

I en illusjon av at deres nåværende politikk mot Israel og USA – skulle bære fredlige velstandsfrukter – tok de altså grundig feil. Araberne og muslimene tok dette som klare signaler på redsel, feighet og svakhet – et ypperlig sentralland i Europa hvor en kunne slå til og skaffe seg kontroll. Så prøver man å bortforklare utbruddet av intifadaen på fransk jord – med div. sosiale argumenter etc. etc. Det rene tøv når en ser at angrepene som gjorde at det luktet svidd over hele Frankrike – var vel organisert med egen fabrikk for bensinbomber og biler som kjørte rundt og distribuerte bombene samt flere andre signal om at her stod det en styrende makt bak. Noen antyder bin Laden og hans folk. Dette viser oss klart at de analyser som Norges Kommentar Avis publiserte for en tid tilbake - ”Man kan kalle det frykt” – var helt korrekt og at det måtte komme til den stat i Europa som hadde det dårligste åndelige og annet forsvar mot disse kreftene. Man kan være forvisset om at det kommer til de andre europeiske stater som har fulgt den samme hatske linje mot grunnleggende verdier som Frakrike har gjort. Da lukter det snart svidd også i Norge.