Fædrelandsvennens kamp mot åndsfrihet

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.08.05

 

Fædrelandsvennen har igjen kastet seg inn i kampen for ”åndsfriheten” nå ved å støte studenter fra Gimlekollen ut fra praksisplasser i FV om ikke Norsk Luthersk Misjonssamband legger om sine tilsettelsesregler for skolen og kanskje etter hvert resten av sine skoler.

Aksept av homofilien m.m. er så vidt jeg har forstått sentralt sjefsred. Hovens vurderinger i krav om vidsyn, toleranse og andre honnørord med lite innhold. Det er da ganske fabelaktig at FV skal bestemme hvordan en kristen organisasjon skal ordne sitt eget hus. Man kan like gjerne snu saken den andre veien og si som så at det er heller tvilsomt å sende unge studenter til dette mediahuset som etter min menig bringer til torgs blasfemi i tegninger og tale og mye annen elendighet.

 

Med sine journalister kastet de seg for noen år siden over folkevalgte som vil fjerne totalitære og pornografiske skrifter fra barna i folkeskolen (Sternstriden, se ”Bok om Sternstriden” i høyre marg på hovedsiden til www.kommentar-avisa.no ) og etter min mening heiet de fram totalitære holdninger på Agder. Midt under Sternstriden ringer NRK-journalist Gran-Olson meg fra Bonn og opplyser om en solid doktoravhandling om Stern. Den var en gjennomgang av en rekke årganger av Stern (Opplag 1,7 millioner) og dokumenterte ettertrykkelig at bladet var antidemokratisk og sterkt nedbrytende for det kristensamfunn vi kjenner og er glad i.

På toppen av det hele maktet de å offentliggjøre ”Hitlers falske dag-bøker” som til nå er verdens største mediaskandale – som førte til at redaktøren Henri Nanen og flere redaktørene måtte gå – og minst en journalist ble dømt til fire års fengsel. Henri Nanen var for øvrig konform nazist opplyste sjefsred. Arthur Berg - og Berg syntes det var underlig at han maktet å gjøre 180 grader snunad med smilehullene i behold. Men nå måtte han gå. Dette var kvalitetstidskriftet som journalister, lektorer og lærer her i landet syntes var så utmerket, men som bl.a. daværende statsråd og formann i Kirke- og undervisningskomiteen T. Austad omtalte slik på NRK: ”Grov og sjofel pornografi, det rene griseri”. Den dagen da FV offentliggjorde en del av dette materiale gikk den i søplebøtta flere steder på Agder og oppsigelsene strømmet inn forsikrer kilder meg fra en av de større byene på kyststripa.

 

At kristenfolket på Agder finner seg tjent med et slikt daglig drypp av FV inn i sine stuer er høyst forunderlig. Med en abonnentpris på kr. 1 795,- pr. år  - og la oss si at 20% av abonnentene er kristne så tilsvarer det ca. 16 millioner  kroner - som kristenfolket årlig støtter dette Sørlandets Dagblad med.

De pengene kunne jo gått til å lønne  - la oss si ca. 30 journalister – eller noen mindre – og en egen lokalavis med avertissementer etc. etc.  Det burde jo være noe å tenke på – i stedet for å sende våre unge håpefulle i FV-huset  som knapt bærer sitt navn med rette og NRK som ofte benevnes som ARK som synes mer passende.

Ingen av disse stedene er etter min mening de rette stedene å utdanne seg til faktaorienterte, saksrespekterende godt argumenterende samfunnsopplysere – som skal være sentrale aktører i  folkestyret vårt, misjonsbasen Norge og vår felles framtid.