Evolusjonsteorien er en svært svak hypotese

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no08.10.05

 

”Hvis evolusjonsteorien stemmer, hvordan kan det da ha seg at mødre bare har to hender?” Ed Dusault

Kanskje et litt ”humoristisk” spørsmål, men med et poeng og slike og andre spørsmål kan vi stille til denne hypotesen som noen opphøyer til en teori. Hypotesen er per i dag falsifisert og derigjennom bør de kriterier som evolusjonshypotesen bygger på (de som bl.a. forteller oss at livet ble til i en ursuppe), som vi enkelt kan kalle ”den sterkestes overlevelse”, forkastes som en gyldig sannhet.

 

Det er også hevet over en hver tvil, som evnt. måtte finnes, at evolusjonsideologien bidrar til en utarming av menneskeverdet, siden den helt tar avstand fra at det var Gud som skapte himmel og jord og som ved sin kraft holder dette oppe. Et annet syn en Bibelens syn på naturen og mennesket uthuler menneskets egenverdi, for er menneskesynet ikke grunnfestet til en Skaper vil ”menneskeverdet” være relativt og kulturavhengig. Menneskeverdet er altså avhengig av et helt fast holdepunkt et verdi-utspring, noe som ikke tæres av ideologier som veksler med hva mennesker finner på her i verden.

Boken Kampen om  menneskerettene  av Sigurd Opdahl beskriver det kristne bestandige menneskeverd slik: - Tanker er historiens surdeig. Når tanken virkelig griper menneskene, kan de ikke stanses før de har trengt igjennom alt, hevder Opdahl. Han skriver – Kristendommens høye menneskevurdering er i det hele en forutsetning for at menneskerettstankene kunne bli levende.

Hvor viktig er i dag menneskerettene og dets grunnlag for en nasjon? Sigurd Opdahl innleder bokas første kapittel, om ”Menneskeverd og menneskerett”, slik:        - Flatøyarbok forteller et sted om Torgeir Håvarsson. Han kom en dag gående over Kvassfjell. Der møtte han en gjeter. Denne gjeteren hogg han ned. Da han ble spurt hvorfor han gjorde det, innrømmet han at han ikke hadde hatt noe imot mannen. Han kunne bare ikke dy seg, for mannen sto så fint til for hogg. (Opdahls bok kan bestilles fra AKF/ Krossen media, 4735 Evje (www.afkf.net) og koster kr 179,-.)

Vi begynte denne korte artikkelen med et spørsmål. Evolusjonshypotesen bidrar til et hav av slike spørsmål, som ikke lar seg besvare på et faglig grunnlag, fordi fundamentet/basisen er så forferdelig gal. Man underviser i dag i norsk skole/høyskole og universiteter i en hypotese som bidrar med å undergrave hele samfunnstenkningen! Det er det samme pensum som brukes her i Norge som man på dette området også prediker ved skoler og universiteter i land vi sjelden liker å sammenligne oss med som Russland og Nord Korea. I disse to landene har evolusjonshypotesen lenge vært en teori og vi ser hvilket menneskesyn som har vokst frem der. Vi ser også nå hvilket menneskesyn som er i ferd med å vokse frem i Norge – det er naturlig at når man kaller mennesket ”det femte rovdyr” (slik det sto i en lærebok i skolen) og forlater Sannheten om menneskets opphav vil det etter hvert oppføre seg som et rovdyr, i tråd med oppførselen til Torgeir Håvarsson.

Det Sanne Livgivende Lys er annerledes: ”Det var en liten solstråle som hadde hørt tale om mørke. Og den lurte spent på hvordan det så ut. Så dro den av sted, for å lete etter mørket. Den lette i trange kroker, inn gjennom små vindusruter, oppe og nede og over alt. Men mørket kunne den ikke finne, for hvor den kom ble det lyst!” (Lys, nr 2, april 2004)  Slik er det også med Sannheten i møte med troen på en død Gud, slik evolusjonshypotesen prediker, den lyser opp i mørket og noen vender om, mens andre benekter at Lyset finnes helt til de står helt opplyst.

(For ytterligere informasjon om saken kan du klikke deg inn på ”Skapelse, nytt og arkiv” i www.kommentar-avisa.no )