Evolusjon på Mars?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no04.08.05

 

Fra tid til annen kan man ikke la vær å undres over de enorme ressursene folk med stor utdannelse og mange ressurser bruker på å underbygge sine håpløse hypoteser og flukt fra Gud.

Nå sist stopper man opp ved en artikkel i BBC-nett 29.7.2005 som oversatt lyder:

Issjø funnet på den Røde planet.” De fortsetter: ”En gigantisk flekk av frosset vann har blitt avbildet innrammet av ubenevnt krater på Mars.  - -  Eksistensen av vann på Mars reiser spørsmålet om det før eller nå vil bli oppdaget liv.” Sjøen skal være 35 km vid og ha en maks dybde på  2 km.

 

Uansett hvor seriøse og ressursslukende disse kreftene er  - kan en ikke annet enn å dra på smilebåndet over hvordan de forfølger sine håpløse spekulasjoner. Både Skriften sier det, vitenskaplige bevis (Herald Tribune om jord) blir etter hvert massive for at livet ikke oppstod i vann, men at mennesket skaptes av jordens muld som Skriften sier det. Likevel fortsetter man å grav i nesten uframkommelige områder av kloden – og bruke milliarder på å lete rundt i verdensrommet  etter liv og utvikling som kan bevise hypotesene deres. 

Noen – dessverre mange - driver til og med direkte bevisste forfalskninger av diverse menneskefunn for å slå fast at mennesket er et utviklingsprodukt og ikke skapt av en Skaper det skal stå ansvarlig for, som Skriften sier det. Og i tillegg har vi en rekke kompromissmakere som strekker seg ut til og tilpasser seg verdens visdom og delvis får verdens vennskap.  De sier gjentar og gjentar sitt nærmest ”trylleord” at ”Bibelen er ingen lærebok i naturvitenskap”, akkurat som om ikke den kunnskapen Gud har gitt oss ikke skulle være korrekt om det Han uttaler seg om i Ordet.

Disse underkjenner at Skaperen av himmel og jord selv utmerket godt vet hvordan hele skaperverket ble til, og at det er korrekt det Han har åpenbart for oss og gitt oss innsikt i i sitt Ord. Ordet alene!