Etiopia, Egypt og jødene, ut fra Esaias 43

 

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no07.11.05

 

 

Etiopia skal være det land – nest etter Israel – som har flest løfter i Skriften. Men i sluttprofetiene tyder alt på at de skal oppleve forferdelige tider hvor de ”skal vri seg i angst”  og de skal komme over på feil side i forhold til Israel. Konf. Esek. 37-39 hvor de er med i Gog-hæren. (Her synes det som om randstatene til Israel allerede er borte – også Egypt/Sydens konge). Og  Esaias 43 er en mektig advarsel til Etiopia og Egypt, men det forteller også om en forunderlig Gud som ikke angrer på sitt kall og nådegaver  — men  som vet hvor Han har sitt folk og samler dem inn for til sitt verk med sin nåde, når Hans tid er inne. Og dette mektige kp. 43 rundes av i v. 25 med: ”Jeg, jeg er den som  utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.” Et fremadskuende nådesvitnesbyrd. (Domsordene mot Egypt kan du lese mer konkret om i flere  av profetene som forkynner uttørking av Egypts livsåre: Nilen.)

 

Men nå leser vi fra dette kjente kp. 43 fra v. 1-9:

”Og nu, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som dannet deg, Israel. Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg; når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din Frelser; jeg gir Egypten til løsepenge for deg, Etiopia og Seba gir jeg i stedet for ditt liv. Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, hver den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort. Før frem et blindt folk som dog har øyne, og døve som dog har ører. La alle hedningefolk samle seg, alle folkeferd komme sammen! Hvem blant dem er det som kunngjør slikt? La dem si oss hva de tidligere har spådd, så de kan få rett, la dem høre og si: Det er sannhet!

 

Og så fra v.18-19: ”Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke oppleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. - -v. 21: Det folk jeg har dannet meg, skal forkynne min pris.” Så anklager Gud sitt folk, men fortsetter i v. v. 24: ”Du har ikke kjøpt meg Kalmus for sølv og ikke mettet meg med dine slaktoffers fedme; du har bare trettet meg med dine synder, voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.”

 

I vår tid går Herrens Ord ut til Jakob, Israels folk—Han har gjenløst det — kalt deg ved navn — du er min. Jeg husker enda den kvelden dette Ordet rystet meg der jeg satt alene i Awasa i Syd Etiopia og var kommet til Es. 43. Jeg var 36 år, landet der den 12. sep. 1974 da de tok keiseren og revolusjonen begynte. Jeg var tilsatt i ECMY som Development sec. for å planlegge en del prosjekter i syd etter den første forferdelige tørken og sultkatastrofen. Jeg visste ikke mye om Etiopias historie og at det var jøder (falashaene) i dette landet – rundt Tanasjøen. Men Herren visste det! Og nå begynte Han sin store gjerning med å fri sitt folk ut — noe Herren gjorde i 1975, i 1985 (Operasjon Moses), 1991 (Operasjon Salomon) og 1999 og fremdeles arbeider Han med å finne hver eneste av dem. Han finner dem og transporterer dem hjem med ukentlige flytransporter. Herren viker ikke fra Sitt Ord — ikke en tøddel av Hans Ord og løfter fravikes. Det er en stor trøst for Herrens folk.

Da keiseren var tatt og revolusjonen rullet fram på sin blodige vei i landet og mot Eritrea – kom jødene mellom de stridende, og på våren 1975 meldte I. Haddal i V.L. at nå var jødene godkjent som jøder av overrabbiner Ovadia Josef og i henhold til Law of Return fikk de komme til Israel – og Etiopia begynte på sin onde vei mot undergangen – men dog med store vekkelser i. h.t. Salme 68. De rekker sine hender i hast til Herren.

 

Og de store nasjonene fikk og får kjenne makten når Herren lar dem gå igjennom de forferde-ligste ting — for å fri og  gjenløse folk. Etiopia har virkelig fått kjenne det og går fra ille til verre — og Egypt er også lovd hard medfart her. Har Herren sagt det — gjør Han det — Hans dommer er rettferdige og Han er ikke en human Gud, men en nådig Gud. Vi som vet dette, tyr til Hans nåde alene! Kun der er det redning for tid og evighet.

I v. 9 utfordrer Herren hedningefolkene til vise at deres spådommer har skjedd— som sannhet, og de skal få se og kjenne at det er nettopp det det ikke er. Det er en Gud og Hans navn er JAVH— Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og han gjorde det til vår redning den som ikke oppkom i noe menneskehjerte, på Herrens måte og i Sin time — da de trodde at nå hadde de seiret når Kristus ble korsfetet, men så stiller Han verden åpenlyst til skue og skamme. Frelsens budskap er synlig for all verden, og flokken er klar til å gå til verdens ende — hvilket de også har gjort - også til Etiopia. Og Han arbeider fremdeles etter sitt Ord. Han arbeider med dette dyktige, hardnakkede og strie folk — ja som er blindt og døvt, men Gud har ikke gitt dem opp. Han fortsetter — Hans Ord skal oppfylles, hjem skal de  for å fullbyrde Hans plan. Og selv om dette er barsk tale — skal vi takke og love Herren fordi han nå sluttfører sitt verk på denne arme jord og over denne opprevne menneskehet.

 

For ”Det folk jeg har dannet meg skal forkynne min pris.” Ja, nettopp det skal de i Hans time gjennom det Han gjør for dem og med dem. Da skal jordens mektige igjen tie  - som Faroen fikk føle det og mange andre herskere. Ikke fordi disse blinde og døve Jakobs barn er så fremragende, for de har bare trettet Gud med sine synder og misgjerninger, men fordi: ”Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.”

En slik Gud og Far har vi også fått adgang til i Jesus Kristus. Så kan jordens mektige og fornuftskloke igjen og igjen forkynne oss at ”Gud er død” og ”Riket er lagt øde”. Da taler Han til dem i sin vrede (Salme 2) og bruker det folket Han har dannet til sin pris for å vise all verden at Hans makt og ære rokker ingen ved. Lovet være Hans hellige navn!