Den fæle Kristendommen.

Den fæle Kristendommen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no17.07.05

 

 

Gud forbyr oss:

- å ha andre guder en Han og ikke tilbe eller tjene dem

- å misbruke Guds navn

 

Gud ber oss:

- å komme hviledagen i hu, så den holdes hellig

- å hedre vår far og mor

- og ikke slå i hjel (inkl. og ikke drepe barnet i mors liv)

- og ikke drive hor (som samboerskap, homofili, gjengifte etc)

- og ikke stjele

- og ikke si falskt vitnesbyrd mot vår neste

- og ikke begjære vår nestes hus eller hustru eller noe som hører vår neste til

 

Innen for disse rammer gir Kristus oss frihet under ansvar hvilket kan utledes bl.a. at Han forbyr konemisshandling, flerkoneri og baksnakking. Det er heller ikke rom innenfor sann Kristendom til å drikke seg full å misshandle både kone og barn ved våre høytider så som til jul, isteden bør juleevangeliet leses i hvert et hjem for å minnes Han som døde på et kors og fra sin grav sto opp fra døden igjen den tredje dag.

 

Tenk hvilken forferdelig Gud som har skapt oss! Tenke seg til og ville spare oss for drap, konemisshandling, utroskap, tjuveri og gi oss en dag i uka som vi kan hvile på å lese og høre Hans Ord. Tenk hvilken enklere jobb de som driver med slektsgranskning får om man ikke kan gifte seg igjen om kona/mannen ikke er død og tenk hvor små familier det blir om det ikke det er rom for ”mine barn” og ”dine barn”. Det blir ikke lett om alt skal følge Guds Ord der det kreves at èn kone og èn mann offentlig skal gi til kjenne at de lever sammen, i Norge, i form av en vigselattest.

 

Tenk også å forby oss å kle oss ut som selvmordsbombere (også barn) og ta livet av vår neste og isteden bl.a. be oss ta i mot den gave det er å få barn og gjerne flere og oppfostre dem i troen på Kristus og stå Djevelen i mot i tanker, ord og gjerninger.

 

Som du ser er det ikke måte på hva Kristus har gitt oss av retningslinjer. Og på toppen av det hele hevder Kristus å ha skapt himmel, jorden og menneskene på seks vanlige dager og at darwinismen er en hypotese og avgudstro inspirert fra Djevelen som bare har til hensikt å stjele og myrde. Kristus sier også at Han gav oss menneskeverdet – hvilken påstand!

 

Men har du noen gang regnet på hva samfunnet ville spart på om Guds forbud og påbud var Norsk forsøkt praksis? Bl.a. ville våre sosialbudsjetter gått i god ballanse og samfunnet ville blitt et samfunn der flere barn gledet seg til jul uten fyllebråk.

 

Kristus har sagt at ”den ydmyke gir han nåde” – det betyr enkelt at om du innrømmer for Gud at Han har rett i at du er en synder da gir Han deg syndenes forlatelse slik Han selv sier i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 16:

“For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv!”

 

Det har konsekvenser for den enkeltes økonomi, levestandard, nasjonaløkonomien og evigheten (frelst eller fortapt) om du gir Gud rett i at du er en synder. Han som elsker Synderen, men hater synden. Han ønsker ikke at mennesker skal misshandles innenfor husets fire vegger eller skytes på åpen gate i landets hovedstad, men ber deg innstendig å åpne opp for Sannheten fra Himmelens Gud. Du treffer allikevel Gud på Dommens dag om du vil eller ikke vil, men om du vil tro på Ham avgjøres her i livet før du dør.