Bush erkjente Gud som livets skaper

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no30.11.05

 

 

Mens mange her i Norge fremdeles tror på ”apekatter” og deres felles stamfar med mennesket meldes det fra USA at president Bush i sin thanksgivingtale, 26.11.05 – tok opp sentrale tema i en hver nasjons liv.

Bush takket de amerikanske tropper og deres familier og i samme tale takket han også for landet, friheten og erkjente Gud som livets skaper.

 

Dette (Guds tilstedeværelse og erkjennelsen av det i en nasjons liv) er meget viktig og den kjente rumenske pastoren Richard Wurmbrand skal ha sagt følgende:

- Den som tror han kan skille kristendom og politikk, vet ingenting om politikk, og ingenting om kristendom.

Disse regimentene skal ikke blandes sammen, men heller ikke fjernes fra hverandre, de skal holdes sammen, men ikke blandes sammen.

 

Her ser vi hvordan man skal tenke om denne saken og hvordan kristendom og politikk skal vurderes. Norge har en kristen Grunnlov og den skal selvsagt være førende for den nasjonale politikk.

 

President Bush kom også med en erkjennelse, i samme tale, der han sa at livet, og livets velsignelser, alle kommer fra den Allmektige Gud. Dette kan forstås som en ”rakett” rett inn i den pågående amerikanske debatt om evolusjonslæren versus Skapelsen i den amerikanske grunnskolen.

 

En får be om at den samme erkjennelse, som Bush her har, skal nå våre norske breddegrader før de alvorligste problemer står oss helt opp til halsen og vi står i fare for å miste tilførselen av det livgivende Guds Ord – hvilket bl.a. sosialismen har villet til livs siden den oppsto omkring 1800 år etter Kristus.

Gud Skapte himmel og jord, Han vil også avslutte det hele, men i mellom tiden ønsker Han at vi skal ære og tilbe Ham som sin Skaper og ved Hans Ord lede andre mennesker til Sannhets erkjennelse.