Bibeloversettelser – hva skal jeg bruke?

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no27.12.2005

 

 

På vei inn i et nytt år, 2006, bør man igjen gjøre seg noen refleksjoner som bl.a. denne:

Det er underlig at så få klarer å se hva som skjer og har skjedd med Bibelen de siste årene i Norge. Og mange bruker ordene ”revidert bibeloversettelse” om det arbeidet som pågikk med å revidere NO85. Og de som skulle ha innsikt i dette sier at ”arbeidet går i riktig retning”. Men er et arbeid med en i utgangspunktet, etter min mening, falsk Bibel (NO78) å betrakte som ”i riktig retning”?

”Hva er skjedd med Bibelen?”, av Thoralf Gilbrant utgitt på Rex forlaget (ISBN 82-7388-398-1) kaster godt lys over hvilken tiltro man kan ha til NO78/85, se bl.a. side 72 om teologisk profil. Blant annet valgte en i NO78 en ideomatisk oversettelsesmetode og ikke en ”ord for ord” oversettelse. Det betyr kort fortalt at der man har et ord som kan ha flere betydninger har man valgt kun den ene – og dermed har man kuttet i bibelteksten fordi man utelukket de andre betydningene!

 

Det hele er så alvorlig at man bør ikke anse bibel ”oversettelsen” fra 1978 (NO78) å være en Bibel. Det er ikke snakk om svakheter i oversettelsesarbeidet, det er snakk om direkte feil og mangler. Noe sikkert ubevisst, men etter min mening også mye bevisst – fordi Bibelselskapet stadig mottok advarsler under oversettelsesarbeidet om feil - men mye ble ikke rettet opp. Så er det da kanskje ikke så underlig at dette skjer i en fallen verden som motarbeider Guds Ord og Hans gjenkomst.

 

Et velment råd til en kristen bror eller søster vil være å kjøpe seg Bibelen av 1930 eller NB88, selv om du allerede har en 78/85 utgave. Kan man lese litt eldre norsk eller engelsk finnes også andre alternativer, for eksempel King James av 1611 – som skal være noe av det beste som er oversatt.

 

Hvilket grunnlag har man for å skrive dette? Jo, les hva som står å lese i Johannes Åpenbaring kapittel 22, 18-21:

”Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;  og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.  Han som vidner dette, sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom, Herre Jesus!  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.”