Angrepene på Grunnloven fortsetter

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.10.05

 

NRK melder på morgenen den 30.9. d.å. at Helsingforskomiteen ønsker å fjerne kravet i Grunnloven om at statsråder skal være medlem av statskirken. Samtidig melder Norge I Dag at SV vil ha bort kravet om at et flertall av statsrådene skal tilhøre statskirken. De skriver: ”Mange statsrådspirer unnlater å melde seg ut av statskirken, selv om de ønsker det, fordi medlemskapet øker mulighetene til å bli statsråd. Kravet om en viss andel statskirkemedlemmer i regjeringen må bort, mener SV.

– SVs syn på dette er helt klart: Vi er enig i at det er feil å kreve at statsråder skal være medlemmer av statskirken. Vi vil endre grunnloven og ha et skille mellom kirke og stat. Da vil ikke dette lenger være noe problem, sier SV-leder Kristin Halvorsen til Dagsavisen.

Ap-leder Jens Stoltenberg sier kravet om medlemskap i statskirken må tas opp i Stat-Kirkeutvalget, og at han ikke ønsker å kommentere dette før de har gjort ferdig sitt arbeid. Bjarte Ystebø

At SV og radikalismen ønsker å rive ned vår kristne rettstenkning forundrer ikke det miste. Fra det hold har man gjennom årtier vent seg til gjentatt angrep på alt fra nasjonalstatens sikringer til div. andre kristne nedslag i vårt samfunn som var regulert etter kristen rettstenking og kristne tankebygninger.

Verre er det at Helsingforskomiteen rykker ut samtidig og vil fjerne denne forankringen som sikrer det norske folks forankring i den evangelisk – lutherske tro og tenkning – som er selve kilden til den menneskerettstenkning som Norge og hele det kristne vesten har nytt godt av så lenge denne arven har vært virksom i våre kulturer. Komiteen kan jo bare lete utenfor den vestlige sivilisasjon og vil raskt oppdage at man ikke har noen tilsvarende sikring av menneskerettene noe annet sted. Vi vil anbefale komiteens medlemmer snarest å skaffe seg vår utmerkede bok: ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl, AKF/Krossen Media 2004. Kr. 179,-.

Ellers ville man sikkert ha godt utbytte av å lese sir Winston Churchills fire binds ”HISTORIE – om de engelsktalende folk.” De skaffes med letthet på antikvariatene her i Norge og vil veilede de i den angloamerikanske rettstenking som man lite finner av på Kontinentet og langt mindre utenfor denne verden.

Det er på høy tid at alle som elsker Bibelen og Grunnloven og vårt fedreland nå ruster seg til kamp for det fedreland som vi ikke vil miste. Angrepene på Grunnloven kommer på denne ene området etter det andre og med økende kraft. Dette må stoppes ved bønn og arbeid.