Al Qaeda`s brohode av ondskap

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.08.05

 

Som den oppmerksomme leser av Norges Kommentar Avis vil ha fått med seg – så har vi flere ganger pekt på det farlige området nord vest i Irak. På slutten av invasjonen av Irak hevdet Debkafile (Israel) at Saddams og andre styrker hadde etablert seg med et stronghold i fjellene mot Syria hvor de hadde lagret store mengder biologisk og kjemiske våpen som amerikanerne ikke våget å angripe, fordi en fulltreffer der kunne sende elendigheten utover store deler av Midtøsten. I tillegg opplyste de i samme tiden at en hadde sett fra luften at man grov ned store tanker i Bekadalen.

Nå opplyser samme Debka-file at al. Qaeda har etablert seg med et kraftig brohode nettopp i dette område – Anbar Province – et område på størrelse med Texas. Det grenser til Syria, Tyrkia og Saudi Arabia og får forsyninger inn i området fra forskjellig hold. De kontrollerer det ganske godt med gerilja og ca. 5000 mann – ca. 1000 saudier og resten fra andre araber-land – men nå presser amerikanerne på.

Dette området er blitt deres nye opptrappingsområdet etter at de mistet Afghanistan. Nå har de allerede brukt dette som base for sine angrep mot Midtøsten og Europa. Siste anslag var Sharm el-Sheikh og London. Det er bin Ladens nestkommanderende – Zarqawi som har lagt opp til denne hovedplan. Han har hatt to målsetninger:

  1. Å etablere en Irakisk ving av al Qaeda som kontrollerer Anabar Province
  2. Å lage dette til et springbrett og landområde for å angripe andre deler av Midtøsten, Israel og Europa.

 

I mens bygger Europa – også britene sin sikring av sine sivile samfunn med stadig sterkere tiltak. Det siste er at Blair sier han skaffer seg hjemmel for å utvise imamer som forkynner hat. Da må en regne med at han får mye å gjøre om disse karene skal fortsette å forkynne Koranens budskap.

 

Samtidig erklærer både Blair og Bush at de kommer ikke til å avslutte hverken Afghanistan eller Irak – før ”jobben er gjort.”

Imidlertid tror jobben kan bli langvarig og uhyggelig hard – for Iran med sitt harde prestestyret synes å fortsette utviklingen av atombomber. På den bakgrunn må en også se utspillet til et kongressmedlem i USA som uttaler at om araberne prøver seg med atomvåpen mot USA – vil de svare med å bombe muslimenes hellige steder. Føyer man så til arabernes oljevåpen og at alt dette er samlet i Midt-Østen og midt i gammelt profetisk område – øyner man de helt store endetids-cenarier.

 

Den klimatiske utviklingen over verden styrker ytterligere cenariet mot underskudd på mat og råstoffer og til det stikk motsatte av det verden ønsker å utvikle nemlig  globalisering med verdenshandel og turisme etc. etc. Derfor er det all grunn til å begynne sikringen av våre norske forhold for og ta vare på vår egen befolkning før det er for sent. 

Foreløpig er det USA som kontrollerer kornbingen i verden – og det er et ganske kraftig våpen som kan få den sterkeste til å besinne seg. De er også den eneste supermakt i verden med kapasitet til å tukte mange – men det er grenser også for denne supermakt makter om ”presteskapet” sammen med Østen først spiller opp for å få kontroll over den grunnleggende energiressurs: oljen i Midtøsten. Det var da USA i 1941 nektet japanerne å fortsette sin sikring av land råstoffer i Asia at de bombet USAs Stillehavsflåte i Pearl Harbor 7. des. 1941. Da brant hele verden i lange og tunge år.