"-true bestandens overlevelse”

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Det er miljøvernminister Hareide som uttrykker seg slik når det på Nord-Østlandet er spørsmål om å skyte ulv som befinner seg utenfor ulvesonen og allerede har gjort skade på både storfè og andre beitedyr.

Dette er mantraen som man har sikret seg med i lovgivningen før og nå for å ta styringa fra Bygd-Norge og overføre den sentralt - der man har helt andre målsettinger for Bygde-Norge og nedbyggingen av dens grunnleggende produksjoner av mat og råstoffer. Nå skal rekreasjonen overta disse arealene og Norge bindes opp til det store og sterke Kontinentet som ingen kan true, har mat og råstoffer nok, men som trenger nærmest uberørte rekreasjons-areler til en rimelig penge. Da står Bygde-Norge, bøndene og lovgivningen i veien. Makten og arealene må tas fra dem med list og lempe.

I disse dager går sågar Hedstrøm (FrP) - så vidt jeg husker - og leverer inn Grunnlovsforslag om å fjerne Gr.l. § 107 - Odelsretten - for å få enda friere flyt også av eiendom. Han kan ikke ha unngått å merke seg at Bondelaget nektet å forhandle før staten fjernet et slikt krav fra landbruksoppgjøret. Maktfordelingen skal brytes til bunns - om man så skal vasse over en tusenårig norsk forankring som har sikret borgerne frihet og orden fra Gulatingsloven, og som Kontinentet har manglet i sine fødalsamfunn og mangler den dag i dag.

 

Til dette fungerer rovdyrverningen utmerket for å plage bøndene fra gård og grunn - for det finnes ikke rasjonelle argumenter igjen for å verne ulven i norske skoger. Det er til overmål bevist at den gamle norske ulvestamme er utdødd, at dagens ulver stammer fra baltisk-russisk ulvestamme - en stamme på ca. 70 000 dyr og som aldeles ikke er utryddingstruet. Dessuten fører innføring til å smadre norsk beitekultur, matproduksjon, kulturlandskap og viltproduksjon. Etter min mening virker dette som et planlagt svik mot det meste av det norske folk har stått for gjennom det meste av sin historie - for ikke å si den nyere gjenreiste tid.

 

Endelig undres man på om det bare er rovdyrene som er utryddingstruet - i en tid hvor man avvikler bønder med 3-4000 til året og vil ned i 20 000 - og dermed avvikler en kultur som har båret vårt folk til alle tider - men nå skal avvikles for å skaffe oss rovdyr og undertrykkende systemer på nakken. Over hele landet legger nå sauebøndene ned drifta - sist i Nordland hvor kanskje så mange som 70 sauebønder i en smell.

Mitt tips er at dette kommer til å koste hele vårt styringssystem hardt. For man kan ikke krenke retten og folket som man skal tjene - uten at det før eller senere kommer et kraftig oppgjør som man ikke lenger kan prate seg ut av med respekt for "bestandens overlevelse" - mens folket går under.