Sverd og murerskje

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Sverd ved lend og murerskje i hånden er et bilde som er hentet fra Nehemias` kamp da han hadde ført folket sitt hjem fra fangenskapet i Babylon etter 70 år.

To generasjoner var borte etter deres forferdelige frafall og forfall - nå var nye generasjoner kommet til som ville følge Herren, men de fikk en forferdelig kamp med å gjenreise Jerusalems murer. De murte med sverd ved lend.

Jeg minner om disse viktige hendinger med sikte på de to tingene du finner nederst på denne nettavisa: Vekkelssanger etter Moody og Sankey ved Dahlene og heftet "Stein og bein". Det siste er en del av den over et år lange kampen som har forgått om "Troens første artikkel", troen på Gud som himmelens og jordens skaper og mot Darwinismen og utviklingslæren som avsetter Gud.

Dette nedrivningsarbeidet med "sverdet" har til dels gått hardt for seg. Det er også helt i tråd med 2. Kor. 10,5 med pålegget om å rive ned "tankebyggninger" som reiser seg mot kunnskapen om Gud og at vi skal ta tankene til fange under lydighet mot sannheten. Og det er ganske innlysende at slikt skjer ikke uten bråk og våpengy. I denne sammenheng står også dette lille - men uhyre saklige og innholdsmettede heftet: Stein og Bein. Vi ønsker at mange lesere vil bestille det og spre det videre til vår ungdom.

Men dette er ikke nok. Vårt folk må få høre den gamle vekkelsesarven for å våkne til nytt liv i Gud. Det må "mures" i og rundt Guds folk i Norden. Det er hensikten med den gode platen som vi nå gir ut med vekkelsessangene etter vekkelsesforkynnerne Moody og Sankey - de som stod i den angloamerikanske vekkelse i ca. 30 år og snudde store deler av den engelsktalende verden tilbake til Gud. Vi fikk også høste rike frukter av det i Norden.

Dette er det vi ønsker skal spre seg på nytt i vårt folk. Vil du være med - så klikk deg inn på bildene i bunnen av denne nettsiden og bestill dem selv og spre videre. Gunnar Holth gir CD-en en fyldig omtale i "Bibelsk Tro" nr 5/04 hvor han skriver:

"Etter å ha lest boken om Moody, slo den tanken en dette budskapet og de rike sangtekstene måtte nå lenger ut i Norge. . . (Fra vedlegget) Jeg synes dette var en genial idè, og jeg vil gjerne takke for initiativet og måten det hele er utført på. Jeg vil varmt anbefale CD-en og håper den får mange lyttere. La oss oppmuntre hverandre til å ta vare på arven - den fagre skatten! Denne utgivelsen er en hjelp til det."