Streik - en nødrett

Tekstboks:  
Isberg, Romano og Hjertesalat 7. mai i Tønsberg. På grunn 
av Transportstreik er det fare for at bonden her må pløye 
arealet før høsting og dermed tape kr 450 000/ uke når 
salaten om få dager skal høstes. (Foto: L.A. Høgetveit)

Av Jørgen Høgetveit

Opprøret og streikene er en nødvergerett og hører ikke hjemme i en velordnet rettsstat. Nød kan man knapt si at man har i Norge i dag. Det måtte i tilfelle være små grupper som av forskjellige årsaker ikke har nådd fram i velstandsfordelingen og heller ikke har noen makt til å streike og bli hørt. Men det er noe som våre myndigheter burde kunne gi en rettferdig løsning på hjemlet i norsk lov - lover som vi kan leve med som profeten uttrykker det.

Å streike er også en høyst udemokratisk ordning for den favoriserer de store grupper som med styrke kan plage - ikke bare sin arbeidsgiver - men ikke minst en tredjepart som ikke har noe med konflikten å gjøre. Derfor er det selvsagt også en sikkerhetsventil i den såkalte streikeretten - nemlig at Regjeringen kan innføre "tvungen voldgift" slik at det blir stopp på ødeleggelsene. Man kan jo ikke la folk og nasjonen gå til bunns! Noen regjeringer har på forskjellige midler og måter dessverre også tillatt det i Europas historie.

Udemokratisk er streiken selvsagt også fordi en god del ikke vil eller ønsker å organisere seg og være med i den store hop som ved flertallsvedtak kjører videre kanskje mot det man mener er rett. Flere har endatil innen de streikende for eks. i denne streiken gått mot at man skulle streike for å tvinge "gratispassasjerene" med i organisasjonen. Da er man over i samvittighetstvang - og er en ikke villig til å være med på det - skal man sannelig heller ikke få den økte lønnen de andre tiltvinger seg med rette eller urette.

At "streikeretten" er udemokratisk ser en klart av at om for eks. lærerne streiker jubler barna, streiker operasangerne ler folket, men streiker helsevesenet dør folket. Så denne streike- makten er ikke likelig fordelt i folket, men en udemokratisk uting som skaper store problemer for den jevne mann og kvinne i utøvelsen av deres liv og virke til hjelp og glede for hverandre. Så vidt en vet ordner Sveits seg på helt andre måter og har en utmerket og velfungerende stat.

Endelig er det en makt som de rette politiske instanser kan benytte seg av for evt. å fremme sine mer dunkle formål.