Stein og bein

 

 

Av Per Ola Hovd

 

Det har de siste åra pågått en heftig debatt bl.a. i avisen Dagen om skapelse kontra utvikling/evolusjon. Det var derfor med spenning jeg åpnet heftet ”Stein og Bein” av Carl Wieland. Etter å ha lest igjennom heftet flere ganger, kan jeg med glede anbefale dette hefte for andre. Det er trosstyrkende å lese at det også er fremstående vitenskapsmenn som bøyer seg for både Bibelens skapelsesberetning og de enorme mengder av vitenskapelige bevis som bekrefter det Gud forteller om skapelsen, syndefallet og syndfloden.

Luther har sammenfattet vårt trosgrunnlag i de tre trosartikler, der den første lyder slik: --Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Og fra forklaringen leser vi:

Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger. …. For alt dette skylder jeg å takke og prise ham, tjene og adlyde ham. Det er visst og sant.— 

 

Spørsmålet om skapelse eller utvikling blir grundig bearbeidet i heftet. I tillegg er det mange Bibelhenvisninger som leseren selv kan slå opp og lese. Mange vil i dag hevde at det er uvesentlig hvordan verden ble til. Heftet går kraftig i rette med denne innstillingen. For hvis de første sider i Bibelen er feil, hvor finner vi da det som er rett? Alle tenkende mennesker ser at synden hersker i denne verden, og at ondskapen finner stadig nye veier inn i menneskesinnet. Heftet forteller oss at det var pga synden at Jesus kom til jord for å frelse oss. Det henvises bl.a. til Johannes 3,16-18 : ”..Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” Heftet viser oss at kampen mellom troen på Gud som skaper og troen på utviklingslæren er en åndskamp.

 

Ei kristen jente på videregående fortalte at naturfagtimene var de værste. Der var det evolusjonen som var enerådende. Vi kom i samtalen fram til at slik evolusjonen står i kontrast til Guds ord, er det med rette vi benevner den som Satans skapelsesberetning.

Det er derfor spesielt viktig at unge mennesker leser dette heftet, slik at de ikke taper troen på at Gud står bak sitt skaperverk. En dag kommer Jesus tilbake for å hente de som tror på ham, de som vet at Gud vil skape en ny himmel og en ny jord og gjenopprette sitt skaperverk. Heftets egentlige hensikt er derfor at vi skal stole på Bibelens Gud, jfr 2. Tim 3,16: Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,…

 

Les derfor heftet i tillegg til Skriften og bli vis, fordi – Begynnelsen til visdom er å frykte Gud.--    Heftet er opprinnelig utgitt av Answers in Genesis Ministries i USA. De har mer informasjon på sin webadresse: www.AnswersInGenesis.com . Den norske utgaven er på 45 lettleste sider i tillegg til noen sider informasjon om beslektet stoff fra den norske utgiver som er AKF/Krossen Media, postboks 196, 4734 Evje. Selv bestilte jeg straks 25 nye hefter for utdeling. De koster en drøy femtilapp + porto pr stk. Det er egentlig veldig rimelig for et så godt hefte. Lykke til med lesningen!