Skaperverket åpner seg professor Ingolf Kanestrøm

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

 

I Dagen for 19. august imøtegår prof. Kanestrøm (K) meg i en velutstyrt artikkel. Min artikkel hette ”Darwinistisk tomrom fylles av Bibelen!” Innledningsvis kritiserer han meg for å omtale en bok jeg ikke har lest. Absolutt frimodig - spør du meg - for mine uttalelser om "Gud skapte – Hvordan jorden ble til", utgitt på Lunde Forlag kom på bakgrunn av K.s ganske bastante uttalelser om samme bok han da selv ikke hadde lest, men som jeg delvis hadde fått opplest og nå er den innkjøpt.

Han fortsetter med å si: "Det jeg mente - og mener - er at det ikke er mange seriøse forskere som tror at jorda bare er ca. 6000 år." K bekrefter her at jeg har skjønt hva K uttalte til Utsyn, men jeg liker innholdet i K.s uttalelse lite fordi det fører mennesker vill. Og, hva slags oversikt K sitter inne med vet ikke jeg - men faktum er at det er et voksende antall forskere, som står for 6 dager og 6000 år og dokumenterer det! AKF/Krossen Media gir i disse dager ut et hefte fra Answer in Genesis (Stein og Bein) som dokumenterer dette veldig godt. Hvor blir det da av K.s "ikke mange seriøse forskere"? Kanskje ikke i Norge - nei - men det bekrefter jo bare min bedømmelse av de norske miljøene. Nylig debatterte en venn av meg utviklingslæren med en hyggelig professor. Litt ironisk sier min venn: "Kan du tenke deg hvor dumme amerikanerne er, over 60% mener i dag at jorden ble skapt på 6 dager og blir ca. 6000 år". Prof. stusset litt - så kom det: Men det mener ikke du? på hvilket han fikk svaret: Jovisst! Men da kom latterdøra på vid vegg med presisering av at det var noe av det underligste han hadde hørt.

 

K. tar neppe heller 1. Mosebok 1.10,25 bokstavelig?: ”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.” (Oversettelse: King James) I boken “Gud Skapte - …” skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”. (Og en norsk hebraisk kyndig forteller: På hebraisk: pelag (adverb) betyr: kløve seg, sprekke, revne og Peleg (subst.) betyr: bekk el. utgravd kanal.) Er K fri den tanke at dette kan henspeile på kontinentaldrift (”…for in his days was the earth divided”) på svært rask tid? Eller står bortforklaringene i kø også her?

 

Flere har slått fast at det bibelske, hebraiske begrepet for dag "yom"  - som er innåndet av Gud - ikke betyr noe som helst annet enn dag i form en normal dag - eller døgn av 24 t. Det finnes ikke andre forståelsesformer hos gamle rabbinere tilbake til år 70. Ingen andre som kjenner språket grundig mener at 1. Mosb. er noe annet enn konkret historisk beskrivelse av det som Gud sier skjedde på den tiden. Dette er nylig sitert i Dagen og står på s. 12 i forannevnte nyutgivelse: "En av verdens fremste lærde i hebraisk sier det slik at av alle professorer i hebraisk han vet om ved de beste universitetene i verden er det enstemmighet om at 1. Mosebok 1-11 ble skrevet for å fortelle oss om en virkelig og ung skapelse av alle ting på seks vanlige dager, og en globalomspennende katastrofal vannflom." Magasinet til AiG  - Creation - har en lang artikkel om det samme. At Bibelen også har andre tekster - behøver ikke prof. K. å blande inn i denne debatten - som han avslutningsvis gjør – det virker ikke sakssvarende og virker for lite gjennomtenkt.

Tillat meg - rent avslutningsvis - å oppfordre prof K. til snart å innse at det ikke finnes hverken bibelske, vitenskapelige eller logiske argument igjen for å holde fast på "antagelsene" og de løse hypotesene av noen spekulasjoner om langtiden og hendelsene da den allmektige Gud - himmelens og jordens skaper - talte og det stod der! Det er hvile i å komme til kort i møte med Gud og det gir fremdrift også forskningsmessig, for Skaperverket åpner seg da!