Skandinavia ved et vendepunkt

 

Av  Jørgen Høgetveit

 

"Må i fengsel for preken mot homoseksualitet

 

Den svenske pinsepastoren Åke Green er dømt til fengsel i en måned for hets mot homoseksuelle.

 

Kalmar tingrett sier i domspremissene at Green «dypt har krenket de homoseksuelle som gruppe». Åke Green vil trolig anke dommen, skriver Vårt Land.

Pinsepastoren fra BorgholmØland er den første som dømmes etter loven. Det skjer etter at han i en preken i fjor sommer omtalte homoseksualitet for en abnormitet, en vederstyggelighet og en «kreftsvulst på samfunnets legeme.» Han omtalte homofile som perverse: «Djevelen har brukt deres seksualdrift som sitt sterkeste våpen mot Gud.»

I følge Vårt Land mener Åpen Kirkegruppe at Norge trenger samme lovgivning som svenskene."

 

Norges Kommentaravis

De skandinaviske rettsstater bryter sammen - og kristendomsforfølgelsen starter. Det er et avgjørende vendepunkt vi nå står overfor i denne meldingen i nettavisen til Norge I dag. Tåler man ikke Skriftens Ord mot homofili - undertrykkes det gode og det onde får rettens "sverd" til å fremme sin urettferdige sak. Generalsekretær i Mekane Yesus kirken i Etiopia -  Gudina Tumsa  - skrev om et "turning point"  - for deres land den 12. september 1974 - den dagen jeg landet på Bole flyplass i Addis Abeba og fikk se dette vidunderlige landet starte på sin ferd mot under-gangen.(Klikk på foredraget Nå må vi våkne fra 1978 og hør hvordan norske lover bevist er endret i verdslig rettning.)  

Statene og deres lover er grunnleggende verdsliggjort. Retten har skutt opp som giftige urter på markens furer (profeten Hoseas). De som syslet med loven spurte ikke etter Herren. (profeten Jeremias 2) Dommere bryr seg ikke om advarslene fra Gud. (Salme 1,10)

Teologer og kristenledere hadde lite eller ikke syn for ”at den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom - - - opptuktelse i rettferdighet”  osv.)

Nå er Skriftens andre sverd - det sverd som myndighetene ikke bære forgjeves - tatt i urettferdighetens tjeneste. Dommerne dømmer etter ugudelige lover - lover som "vi ikke kan leve med" (profeten Esaias) 

 

Om fåreflokkens tjener i kirke og organisasjoner ikke forstår alvoret nå - vil de måtte se misjonsbasen Norge gå under. Velstandslandene her Nord med sin gode frihet og orden på protestantisk grunn som skapte disse gode stater vil også forsvinne. Deretter følger forfølgelse også av dem om de skulle finne på å vende om fra sin ettergivende og onde ferd.

Det burde begynne å demre for noen hver at likhetsprinsippet i statens lovgivning fører til likhet mellom kjønnene og dermed homofili. Det fører til likhet mellom kvinne og mann og beviset på kvinnelighet: fosteret må drepes for å motbevise at en kvinne er en kvinne.

 

Om de nå våkner og våger å tale myndighetene i mot og ta belastningene som en Luther eller Hauge - er det kanskje ennå håp? Men det må bli en helt annen tale enn den tilpassningsteologien og likhet mellom alt - og alt like godt - som har dominert teologien de senere årene.