Kraften av

den oppstandne

 

Melodi: Jesus hold meg ved ditt kors -

 

Herre vis meg smertens kors

og langfredags pine,

Så i fred jeg tar imot

alt for meg og mine

 

Før meg så til graven hen

la meg se du treder

Ut av dødens mørke grep

og du for oss beder

 

La meg så blant dine stå

når din fred du lyser

Inn i angst og mørkest vrå

hvor din flokk så fryser

 

De jo fikk frimodighet

for du var oppstanden

Jeg i kors og tomme grav

får din fred ditt Amen.

 

Jørgen Høgetveit

 

 
 


Sann påskeglede

 

Det er et evig sannhets Ord

Guds Sønn ble sendt til arme jord

Av jomfru født

I Jordan døpt

Og bar en bør for jordens slekt

til han ble spikret opp med all dens vekt

 

De banket store nagler i

Han var ei lenger mannen fri

Det trodde de

men de tok feil

De mente slaget Hans var tapt

Men det var nettopp da at deres glapp.

 

Ja, pinen den var grusom stor

men ei for egne smerter

Det i oss bor

i sjelen hans det verker

Han roper ut av sjelens nød

min Fader hvor er du i denne død?

 

Og da Han døde - åndet ut

ble gode ord mot himlen sendt

Hans strid var endt

Det er fullbrakt

I graven til den rike ble Han lagt

Og stod så opp den tredje dag -

som det var sagt.

 

Fra da Hans vitner glade ble

Før fryktsomme og redde

Frimodig ba

de kunne be

til Han som synden bar til korsets tre

Han tente håpets varme kjerte

 

En liten flokk de stod igjen

men løftet om at Han var med

Han ga dem der

en evig kraft

Som seiret over verden

Og millioner fikk Ham se.

 

 Han lovet dem at vi en dag

 skal se Hans store komme

Da skal vi se

fra tørre tre

at livet det skal flomme

Da trengselstiden den er omme.

 

Et fredens rike komme skal

Hvor rett og fred  de kysser

Vår arme jord

med sår så stor

Skal leges av Hans guddoms Ord

Hans Ord dog ingen krysser.

 

Jørgen Høgetveit