Rovdyrsaken i Namsos: Nok er nok!

Av sivil. agr. Jørgen Høgetveit

Sauebonde risikerer 2 års fengsel for å beskytte sauene sine mot bjørnedrap.

En sauebonde i Lierne - Tore Leirfall - gjorde etter min mening kun det som er hans soleklare rett og plikt da bjørnebinna og tre unger invaderte jordene hans der sauene beitte. På inngjerdet sauebeite hadde binna lagt 5 sauekadavre og 2 av dem var helt ferske. På basis av sin soleklare rett skjøt han og hans gjeter binna. Dette helt i samsvar med både naturretten som gjelder for alle folk til alle tider (for å verge liv og eiendom), nødvergeretten som sikrer folk muligheten for å avverge ytterligere ødeleggelse, og dyrevernloven som sikrer dyrene unødvendige lidelser. Og så har vi selvsagt Grunnloven som er lov av første grad, og som på basis av 2 og det kristne menneskesyn som kristenrettene etter Hellig Olav og 1814 representerer - gir klare menneskeretter som vi finner nedfelt i fra 96 og utover. Der finner vi også 101 som lyder: 101. "Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for Fremtiden." Det rovdyrvern som er innført og som vil føre til at mannen evt. legger ned sauedrifta - er et klart brudd på den næringsfrihet Grunnloven gir han. Den fratar han også hans eiendoms- og forvaltningsrett etter Gr.l. 105 som lyder: " Fordrer Statens Tarv, at Nogen maae afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentligt Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen." I dette tilfellet er det ikke snakk om statens tarv - for off. bruk, dermed er det et overgrep mot individets rett.

Endelig bør advokater og dommer huske at i et demokrati utgår makten fra folket - og lovgivning fungerer på basis av folkesuvereniteten. Krenkes folkets rettsfølelse som er i samsvar med vår Grunnlov - som den klart gjør i denne saken - hvor mannen risikerer å dømmes på basis av en u-lov som ikke bygger landet - vil det vekke generell og offentlig forargelse. Dette har vi tidligere sett i forbindelse med et bjørnedrap i Lierne hvor mannen meldte seg selv og ble folkehelt i bygda, mens rovdyrtilhengere og myndighetspersoner i bygda nærmest ble uglesett.

Det er etter min mening allerede i utgangspunktet en rettsskandale at saken er reist for norsk rett - og en vil på det sterkeste oppfordre myndighetene til å trekke saken som starter nå mandag den 7.6. Om de står på sitt, vil en appellere til dommernes rettsfølelse at de blankt frikjenner bonden og gjeteren. Endelig oppfordrer en folket i omkringliggende områder å møte opp i rettslokalet og følge saken nøye. Rettens håndhevere skal vite at folket følger med i hvordan retten forvaltes i en fri nasjon. Krenkes retten bør man gi klart uttrykk for at deres rettsfølelse er krenket i media og andre fora, og at de ønsker slutt på denne etter manges mening trakasseringen av bygdefolk, deres liv og helse, ressurser og næringsfrihet.