Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF)Krossen Media på Evje: med landsomfattende

aksjon for at folk skal ta imot Jesus

 

 

Journalist Svein Willy Sandnes stiller spørsmål til Jørgen Høgetveit sek. i Akademi for Kristen Folkeopplysning,

omkring det å rive ned og bygge opp.

 

Arbeidet vårt dette siste året har foregått etter to linjer: - Det er viktig å få til en nedriving av tankebygninger som reiser seg

mot kunnskapen om Gud - og kombinert med dette få et vekkelsesbudskap ut til det norske folk. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folke-opplysning (AKF) Krossen Media i forbindelse med at AKF nå gjennomfører en aksjon for å nå hele landet med disse gode budskap.

 

Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) går nå ut med en mobilisering for at mange mennesker skal ta imot dette vekkende budskap fra vår Frelser.

Både i avisen Norge IDAG og i andre aviser kjøres det nå annonser for disse utgivelsene og  produksjonene har fått gode anmeldelser og er allerede kjørt i noen nærradioer.

 

Rive ned

- Hva ønsker dere å oppnå gjennom denne aksjonen?

- Vi går etter det profetiske og det nytestamentlige prinsipp (2. Kor.10,5) om at vi skal rive ned og bygge opp, sier Høgetveit og fortsetter:

 

- Å rive ned har vi gjort gjennom ett års debatt om evolusjonslæren som har herjet med tilliten til Skriften gjennom generasjoner og spesielt hos de med høyere utdannelse og i ledende stillinger.  Det har revet ned tilliten til Skriften og troen på Gud som Skaper, Troens første artikkel. Det har igjen ført til at hele skaperordningen snart er helt ødelagt i blant oss. Likestillingsloven kom i 1976-77 og innførte "det nye kjønnsrollemønster" som nå førte fram til fosterdrapsloven, og en rekke andre familieødeleggende lover samt homofili og nå i disse dager ny "kjønnsnøytral ekteskapslov" - som heldigvis ble utsatt i Stortinget. I tillegg til denne lange og harde debatten har AKF har oversatt en bok på ca. 60 sider med tittelen «Stein og bein» fra engelsk til norsk. Den har allerede fått gode anmeldelser.

- Kan du utdype dette nærmere?

Boken er en av sentralbøkene til den store internasjonale organisasjonen www.AnswersinGenesis.org (AiG). En norskamerikaner har stått for oversettelsen med bistand av medisinsk og annet vitenskapelig personell i Norge. Det er en solid imøtegåelse av utviklingslæren på en rekke vitenskapelige områder. Den er skrevet av topp kvalifiserte folk og er både enkel og grundig nok til at den trygt kan gis til studenter i videregående og universitets- /høyskolenivå. Vi har priset den så lavt som kr. 59,- for at ikke prisen skulle være noe hinder for å nå ut til ungdommen. Hvis dette prosjektet blir vellykket - har vi flere mindre hefter om sentrale deler av denne kampen som vi vurderer oversatt og massespredd. Mye av debatten ligger også på www.Kommentar-Avisa.no og på Norge IDags nettavis.

Vi arbeider også i forhold til AiG med sikte på å komme på deres hjemmesider - slik at denne trykksaken kan bli kjent i alle de skandinavisk talende land som Danmark, Sverige og deler av Finland - samt Norge.

 

Bygge opp

- Når man river ned - må man også bygge opp - og det betyr at man må arbeide for og be Gud om vekkelse. Derfor er vi i full gang med å spre en CD med sangene etter vekkelsespredikantene Moody og Sankey. Forkynneren og historikeren Kjell Dalene har sunget inn 18 av de mest sentrale vekkelsessangene og CD-en forteller på en fantastisk måte hva som har skjedd den gang og bærer budskapet inn i vår tid, sier Høgetveit.

Moody stod i sammenhengende vekkelser i USA og England i 30 år. Biografer skriver at han la den ene hånd på England og den andre på USA og løftet dem begge nærmere Gud. Norge fikk også del i denne vekkelsen gjennom Albert Lunde i Oslo ca. 1900. Vi håper og ber om at denne arven igjen kunne gjøre sin gjerning i landet vårt og Norden med. Vi har allerede solgt en del av CD-en og fått den spilt i flere lokalradioer og vi håper på videre spredning av dette gode og viktige budskap.

 

Han forteller at Akademiet for Kristen Folkeopplysning også har vært på Eiken og hørt på tidligere rektor på misjonshøyskolen på Hillerød i Danmark, Hans Erik Nissen. Her har de tatt opp på kassett og CD hans taler. Det er 11 timer over Johannes Åpenbaring. Et realistisk budskap - men samtidig et godt himmelvendt trøstebudskap til Guds folk fra denne - kanskje mest kjente forkynner vi har i Norden nå. Vi tok talene opp på 6 kassetter - men har nå overført dem også til 8 CD-er.

- Hvordan er responsen på slike CD-er og kassetter?

- Den er meget god. Vi har til nå solgt over 450 kassetter og noen CD-er. Utrolig mange skrev seg på listene vi la ut. Og vi har tilbudt talene også til enkelte lokalradioer. Det er gledelig at det er en slik iver etter å gå tak i disse talene. Vi må både få en nedriving av tankebygninger som reiser seg mot Gud - og så må vi få kombinert med dette få et vekkelsesbudskap ut til det norske folk. Nehemias murte Jerusalems murer med sverd ved lend. God strategi. Vi må be om at vi kan få være lydige redskaper og veiryddere og at Gud ved bruken av Ordet kan skape vekkelse, for det kan ikke vi mennesker - og det er det vi trenger og den enste redning for Norge som misjonsnasjon til Jesus kommer igjen, sier Høgetveit.

 

- Hva med kristne nærradioer?

Ja, jeg har vel allerede nevnt litt om det, Men det er fint at Norge I Dag spør, for om flere kristne nærradioer ønsker å bruke dette stoffet, så er de hjertelig velkomne. "Smakebiter" på Moodysangene kan de bl.a. få ved å klikke seg inn på www.Kommentar-Avisa.no ellers kan de kontakte AKF/Krossen Media på Evje så skal de få all mulig hjelp. Begge produksjonene egner seg utmerket for radio. Vi legger gjerne med et eks. av "Stein og Bein" også til velvillig omtale. Vårt mål er å nå ut til flest mulig med dette viktige budskapet, sier Jørgen Høgetveit.

Til slutt må jeg få nevne at vi har fått overført mitt gamle - men dessverre så aktuelle foredrag: "Nå må vi våkne, Familien staten og nye lover." til CD. Det gir innsikt i og forklarer hvorfor og hvordan man maktet å rasere norsk familieliv fra ca. 1978 til 2005. Når man forstår - kan man bekjempe det. Jeg holdt foredraget 30-40 steder i Syd-Norge i 1978-79 og mange tusen kassetter ble spredd. Ungdom i Oppdrag - som jeg hadde mye kontakt med da - har gjort et godt arbeid på dette område - og reddet mange ekteskap - og nå må snart de andre organisasjoner komme etter i arbeidet for denne Guds grunnleggende skaperordning.