Profeten Mika til det norske folk

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Predikeren sier at "det er intet nytt under solen". Og etter hvert som årene renner på og erfaringene hoper seg opp om utviklingen ute og hjemme ser en at gjentakelsene for opp og nedgang i folket - heller er regelen enn unntagelsen.

I min gjennomgang av Gamle Testamentet er en nå kommet til profeten Mika. I alle de foregående profeter har en funnet mye stoff som viser sannheten i forfatterinnens ord. Menneskehjertet er så evig og uforanderlig det samme. Og dermed er temaene om menneskets gjerninger på denne jorden - ikke så annerledes den gang som nå.

 

Denne gangen stoppet jeg ved Mika kp. 2 og jeg siterer en del av det som har klare paralleller til det som skjer i vår tid.

"Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt mens de ligger på sitt leie! Så snart morgenen gryr, setter de det i verk, fordi det står i deres makt.

De attrår marker og røver dem, de attrår hus og tar dem, de gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvelodd."

Profeten tar en del av vår samtid på kornet. Det er innlysende av menn med "havesyke" og pengebegjær har utviklet en samfunnsmodell som skal gi den slags aktiviteter og lovgivning makt i folket vårt og utover i Europa. De har tenkt ut "urett" og setter den i system. Etter som mammonsmakta og markedsmakta får tak går det hardt ut over enkeltmenneskets retter og livsrom. De verdiskapende arealene (markene) som skulle være delt mellom borgerne i et land - blir undergravd med "urett" i eierlovene og forvaltningsrette - som vi ser det i en rekke lover i Norge i dag i forhold til lovene om naturressursene. Det er rett som prof. Ånesland ved NLH sier i sin bok om entreprenørskap at den norske bonde og bygdene snart er kommet i samme situasjon som ur-befolkningen i verden. De har mistet kontrollen over naturressursene sine. (markene) Så ryker arbeidsplasser, hus og eiendom. Konf. tomtefesteloven, odelsloven, lov om rovdyr og fiskeretter med mange flere. Man prisgis "attråen" til de som tenker ut urett og setter den i verk.

 

Men enda verre er kanskje det som står i v. 9: "Mitt folks kvinner driver I ut av de hjem som var deres lyst; fra deres barn tar I for alltid bort den pryd jeg har gitt dem." Dette har man drevet på med i årevis - med å drive kvinnene ut av deres hjem med en rekke midler. Og vi ser jo hvordan hjemmet er kvinnens "lyst" - nå kvinnehånd får stelle med hjemmet kommer skjønnhet og de mange detaljer på plass - de mange detaljer som gjør livet lett og godt å leve for de barna som settes til verden og et trygt tilfluktssted for mannen fra en stadig mer brutal verden. Men nei takk sann - kvinnen drives ut med økonomiske og lovgivningsmidler og andre metoder - og nå griner bl.a. avkristning, demografiske problemer med enorme konsekvenser oss i ansiktet. Problemer som man knapt overskuer løsningen av. Barna blir færre, dårlig stelt og oppdratt, "de små barna tar I for alltid bort fra den pryd jeg har gitt dem." I tillegg til ødeleggelsen av ekteskapene og hjemmene og kristendomsundervisningen som skulle "smykke dem ut med all ære og pryd" - kan en ramse opp fosterdrapsloven, likestillingsloven, beskattningsregler osv. osv. Mor og hjemmet skulle fryde seg over de små og den oppvoksende slekt som skulle utstyres med "den pryd" de skulle bære fram i nasjonen - i stedet ranes dette på denne grådighetens alter.

 

Men dette gjør man ikke ustraffet. Dommen lyses - straffen kommer - nasjonen brytes ned og ødelegges. Bare les selv. Profeten Mika fikk rett i så mange ting i møte med myndighetene og maktene - fordi han som de andre profetene var "Gud munn" og det han talte det skjedde. Han bestod den mest grunnleggende profetprøven med glans og de falske profeter - ble avslørt for nettopp det de var: falsk og usanne. Bare les dette kp. i sammenheng og ta en tur også innom kp. 7 - så vil du finne mer av samme slaget. Her blomstrer uretten og korrupsjonen og forvrenging av RETTEN. Men det alvorligste - som ga opphavet til de enorme forfallet - var frafallet fra den levende Gud og dyrkingen av avguder, naboenes fremmede guder.  Det er som å lese en analyse av vår samtid. Og da er saken klar -

for Gud er den samme.