Overgangsformer og ”løgner”

 

Av  Jørgen Høgetveit

 

I en herværende dagsavis for sist i juli avfyres en svært så generell bredside mot en artikkel datert først i juli i samme avis. Nå kan sikkert artikkelforfatteren av første innlegg kjøre frem de motargumenter som trengs mot vedkommendes generelle og til dels grove påstander som ”løgn”.

Mitt innlegg kommer fordi vi i AKF/Krossen Media i disse dager legger siste hånd på en oversettelse av et meget interessant hefte (60 s.) fra Answer in Genesis: ”Stein og Bein” av Carl Wieland. Vi arbeider også med ytterligere oversettelser som sammen med Lundes ”Guds skapte - - ” gir god hjelp mot – heldigvis - en vaklende Darwinisme. Det er riktig som Aftenposten nylig siterte grunnleggeren av en annen kreasjonistorganisasjon Moris,s når han uttalte (etter minnet):  at før ignorerte de kreasjonisten, så begynte de å argumentere mot, så ble de aggressive og nå er de sinte på dem. ”Vi gjør fremskritt” uttalte han. Omtalte hefte er inne på to av de navn/områder som er nevnt av debattanten sist i juli: Stephen J. Gould og Archaeopteryx eller urfuglen. Jeg siterer direkte den norske utgaven av ”Stein og Bein” som snart er på markedet: 

”Viser fossilene oss noe som støtter utviklingslæren?” ”Darwin sa at mangelen på slike mellomledd var den ”klarest og alvorligste innvending” til hans teori. Hundreogtyve år etter sa Dr. David Raup, direktør for en av de største museer i Amerika, at situasjonen med de manglende mellomledd ”har ikke forandret seg mye” og at ”vi har enda færre eksempler av evolusjonær overganger enn vi hadde i Darwins tid.”

Den avdøde Dr Colin Patterson var senior paleontolog ved British Museum (natur historie) – en evolusjonist og fossilekspert. Han skrev en betydningsfull bok om utviklingslære – men når han ble spurt hvorfor han ikke viste noen bilder av overgangsformer mellom arter i sin bok, skrev han følgende:

”Jeg er fullstendig enig med deres bemerkninger om at det mangler direkte illustrasjoner av overgangsformer i boka.  Hvis jeg visste om noen, fossil eller levende, ville jeg visstnok inkludert dem.  Du antyder at en tegner kunne brukes til å visualisere slike overgangsformer, men hvor ville han få informasjonen fra? Jeg kunne i ærlighetens navn ikke fremskaffe det, og hvis jeg skulle overlate det til kunstnerisk frihet, var ikke det misvisende overfor leseren?

”Jeg skrev teksten til boka for fire år siden (i boka snakker han om at han tror på enkelte overgangsformer – forfatter). Hvis jeg skulle skrevet det nå, tror jeg at boka hadde blitt mye annerledes. Gradvise overgangsformer er et begrep som jeg tror på, ikke alene på bakgrunn av Darwins autoritet, men fordi min forståelse av genetikk krever det. Allikevel kan (den berømte fossilekspert Stephen J. Gould) og folk fra den American Museum kan vi  vanskelig argumentere mot når de hevder at det ikke finnes noen overgangsformer blant fossilene. Som paleontolog er jeg opptatt med de filosofiske problemer knyttet til identifiseringen av urformene blant fossilene. Du sier at jeg i det minste kunne vise et foto av fossilet som organismen stammer fra. ”Jeg skal være åpen mot deg – det finnes ikke et eneste slikt fossil som man kan lage et vanntett argument for.”

 

Så hvor er vi nå da?  Evolusjonstroen forutsetter millioner av mellomformer. Noen evolusjonister hevder at det finnes noen – kanskje en håndfull – slike fossiler av mellomformer. Andre ledende eksperter har benektet noen eller alle disse.

 

Det som ikke er så godt kjent er at den interessante skapning Archaeopteryx, ofte brukt som et eksempel på mellomform mellom øgler og fugler (fordi den har trekk fra begge grupper) viser ingen av de avgjørende overgangskonstruksjonene som ville vitne overbevisende for overgangsstatus.  Fjærene er fullt utviklet, og vingene er ordentlige vinger.  Den har bak overvendt klo og krumme føtter karakteristisk for sittefugl.  Det er definitivt ikke en løpende fjærkledd dinosaur, som noen har fremstilt den.

 

Noen nålevende skapninger (som nebbdyret) er også en mosaikk av trekk normalt funnet i forskjellige grupper i dyreriket.  Denne rare skapningen (som har pels som et pattedyr, nebb som ei and, hale som en bever, giftkjertler som en slange, legger egg som en øgle, men dier sitt avkom) er et godt eksempel på slike mosaikker.  Den er allikevel ikke noen halvveis opplegg mellom noen av disse opplistede dyr. Sitat slutt.

 

Når det gjelder ”løgner” så har vi et sant arsenal av usannheter (løgn er bortimot umulig å bevise) fra evolusjonistenes side ikke minst med hensyn på mellomformer mennesket – aper, men det foreligger også andre merkverdigheter som ”flekket møll”. Godt er det at man kan søke sannheten i utenlandske kilder, bl.a. USA hvor over 60 % av befolkningen tror på ”ung jord og seks dagers skapelse”!