Norges gjærproduksjon flyttes til Sverige!

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no08.10.2004

 

 

NrK Østlandssendingen meldte 11.02.2004 følgende:

”Gjærproduksjon på Torshov forsvinner

Idun på Torshov i Oslo legger ned gjærproduksjonen og 26 personer mister jobbene sine.

Styret i Idun industri vedtok onsdag ettermiddag å legge ned gjærproduksjonen ved Akerselva, og flytte produksjonen til Jästbolaget i Stockholm.

Arbeidsplasser forsvinner

26 personer har i dag jobbene sine ved Iduns gjærproduksjon på Torshov.
Når virksomheten legges ned og flyttes neste sommer vil det gjøres forsøk på å skaffe dem andre jobber i Idun og Orkla-konsernet. Tillitsvalgt Tom Fudge har imidlertid liten tro på at slike løsninger finnes. - De ansatte går antakelig ut i arbeidsløshet, sier Fudge. Han sier de ansatte tar onsdagens styrevedtak med fatning.

- Tenker fremtid

Ifølge Idun er det flere årsaker til at de nå velger å flytte landets siste gjærproduksjon til Sverige.
Tollen på gjær skal avvikles, Idun har fått økte miljøkrav med hensyn til luktkvalitet fra myndighetene og kostnader ved å sleppe ut rensevannet på Bækkelaget renseanlegg er blitt høyere.
- Derfor er det nødvendig å flytte produksjonen for å sikre fremtidige arbeidsplasser i Idun industri, sier administrerende direktør Arne Løken.

Naboer til fabrikken på Torshov har lenge klaget på ubehagelig gjærlukt fra Idun. Ifølge administrerende direktør Arne Løken er også klagene en medvirkende årsak til at gjærproduksjonen legges ned.”

Denne nedleggelsen er igjen alarmerende. Gjær trenger vi å være selvforsynt av akkurat som vi trenger lager av de mest livsviktige matvarer som korn og sukker. Vinteren 2003 vedtok det norske Storting at staten ikke lenger skulle ha ansvaret for norsk beredskapslagring av matkorn til den norske befolkning. Vedtaket er satt i kraft og vi er uten seriøse lagre av korn. Vi mangler også mye annet.

http://home.tiscali.no/la.hogetveit finner du fyldig stoff om dette temaet.

Vi legger merke til i slike saker at det er flere kriterier som legges til grunn for å legge Norge åpent mht svekket matvareberedskap. I ”gjærsaken” er det økt toll og det utrolige at man legger ned en bedrift pga luktklager fra naboer! I andre saker som for eksempel de tømte norske beredskapslagre av sukker er det at vi lever i en tid som ikke krever slik beredskap. Hvilket betyr at politikere ikke følger med og husker hvordan verden er mht både matmangel, terrorisme etc.

Det vil koste enkelte politikere og også administrativt ansatte i det norske samfunn dyrt mht hva som vil skrives om dem i historiebøkene og deres befatning med disse saker! For sannheten er dessverre ikke slik man tror, men mer i følge Nordahl Grieg:

”Vi fulgte ikke med tiden, vi bygde på fred, som i tross, og de hvis dåd er ruiner, har grunn til å håne oss. ”Nordahl Grieg`s dikt er aktuelt som aldri før! Det blir et tungt ansvar for dem som er skyld i ”soldaten i blod på sneen” – som de ikke tror igjen kan skje.