Norges Kommentar Avis på vei opp i mediabildet

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Det tar alltid tid å innarbeide nye trykksaker i den "jungel" av alle typer media som i dag behersker det norske folks oppmerksomhet. Likevel synes det å gå an å bli hørt om så "håpløse" saker som NKA er opptatt av. Denne gamle åndelige grunn som bygde Norge og ga vårt folk bærekraft like til verdens ende, slike saker som altså Norges Kommentar Avis www.Kommentar-Avisa.no er opptatt av og bringer til torgs.

Vi ser at for eks. Norge IDAG har ca 500 000 oppslag i august. NKA fikk over 23 000 i september og det er ca 22 ganger færre oppslag enn Norge IDAG. Det betyr i klartekst at dette går rette veien, siden NKA har en fin fremgang siden august.  Norge IDAG har jo også en papirutgave + en eldre nettavis.

NKA startet i februar dette året - så vi synes resultatet til nå ser meget lovende ut - og det kan vi ikke minst takke våre mange lesere for. De er tydeligvis med og sprer budskapet og kilden NKA videre utover i folket vårt, kanskje også til skandinavisk talende i utlandet - vi har jo slike ikke bare i Norden - men også i USA og rundt om på de mange misjonsmarker. Vi vil gjerne nå dem alle med kommentarer som orienterer seg ut fra vår gamle norske velprøvede grunn:

Bibelens evangelisk - lutherske bekjennelse i våre menigheter og menneskesyn for lovgivningen i Grunnloven.

 

Vi kaster ikke bort vår frimodighet men fortsetter i tillit til Herren som aldri reiser slagen fra et slag, men er vår faste borg - vårt skjold og verge i denne avgjørende tid for de store misjonsbaser i verden - som også Norge er en av. "Det folk og rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne" sier Esaias i kapittel 60,12. Men det har Norge gjort gjennom mange titals år nå og vi må be og arbeide for at det skal skje like til Jesus kommer igjen.

Derfor fortsetter vi kampen for den sanne og sunne lære. Sant nok finnes det død rettroenhet, men det finnes i allefall ingen rett tro uten rett lære.

 

Tidligere forlagsdirektør Henrik Groth sa en gang at man kunne avertere til en ble blå i ansiktet for en bok, men når "jungeltromma" begynte å gå om at "har du lest den, den er god", da kunne en bare slutte å avertere, for da spreddes boken av seg selv.

Derfor håper vi at våre lesere mailer NKA-stoff videre og også sender oss gode tips som vi bør ta opp og kommentere i www.Kommentar-Avisa.no.

Takk og lykke til!