Nordmenn globaliseres og møter hedninger

 

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Et fenomen som gir stadig større grunn til refleksjon er det faktum at når ikke kristne og politikere reiser ut i verden — eller for så vidt møter avguderiet her i Norge, så tilpasser de seg det.

Da misjonærene reiste ut fra Norge for å bringe frelsens gode og frigjørende budskap til hedningens millioner   var  det ikke snakk om tilpassing, men forkynnelse av anstøtet: Troen på Gud den ène sanne Gud — himmelens og jordens skaper - og Han som Gud utsendte til vår frelse — Jesus Kristus og Den Hellige ånd som ordets tjener i våre hjerter. Men ikke slik nå lenger. Nå skal man i religionfrihetens navn — riktignok en misforstått sådan — respektere og kommunisere avguderiet ut over alle grenser praktiseres både ute og hjemme. Alt skal respekteres og kommuniseres - alt uten Bibelens gamle tro og de som fremdeles ønsker å stå på den velprøvde grunn her hjemme og på misjonsmarkene i samfunn og menighet. Avgudstempler reises stadig flere steder i Norge - og man drøfter rivning av kirker. Det blir jo det motsatte av det vi sang: ”Korset å skue hvor avguder stod”. Og denne merkelige respekten finner man sannelig ikke mye av hos profetene i deres oppgjør.

Det er nok å minne om Elias på Karmel hvor han direkte gjorde narr av 400 prester og deres avguderi som førte hele folket på avveier. Men nå ber vi sammen med dem! Og teologen, Norges statsminister har fått gjennomført et ødeleggende likestillingsfag i skolene som man kaller KRL-faget. Det har han på sin agenda når han møter statsoverhoder rundt i verden sier han selv. Sist prøvde han å prakke det på Marokko og Iran! I sitt stille sinn ler de sikkert av vårt frafall og vår naivitet.

Men det passer fint inn i det politiske krammet til EU hvor Han lurte oss inn. Deres Konvent (Gr.l.) er rein for religion og nå driver man et iherdig arbeid for å modere det muslimske Tyrkia slik at tilpassningen til det ”religions nøytrale” EU kan skje uten for mye bråk. Slik har man tenkt å lage Èn verden etter hvert— og i en slik verden trenger man også Èn verdens religion hvortil KRL-faget er meget velegnet.

Avguderiet sier sikkert ja etter en stund — men  det gjøre ikke Den ène og sanne Gud. Han kommer til å følge Sitt åpenbarte profetiske Ord til punkt og prikke. Denne gangen dømmes det med ild over ”Babels prester” (Joh.Åp. 17 0g 18)

Det er nok riktig det en velkjent teolog en gang sa: Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden!

 

 

Skriften og George Washington

(De forente staters store leder og første president)

”Mer enn alt annet har det rene og milde lys av åpenbaring hatt en foredlende innflytelse på menneskeheten

og brakt velsignelse til samfunnet. Det er umulig å styre verden på en rett måte uten Bibelen.” (Kilde: Ill. bibelleks.)