Nobels fredspris og jordens trær

 

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Fredsprisen er gitt til en miljøaktivist som har begynt det enorme arbeidet med å reskoge Afrikas

enorme vidder. Tredve millioner er til nå plantet ut i Kenya. Bare av denne grunn er prisen en klok

tildeling. Hennes andre aktiviteter kjenner jeg ikke til og tar ikke stilling til i denne sammenheng.

For øvrig skal bemerkes at et par stykker av oss allerede i åttiåra foreslo Israels KKIserael for Nobels fredspris - de har plantet ca. 225 millioner trær i det lille Israel og landet får bærekraft. Afrika et kontinent på ca. 700 mil på tvers og enda lengre på langs - et kontinent så mishandlet økologisk at mange av oss fagfolk som har arbeidet der, etter hvert har forstått den dype sannhet i: Uten skog intet liv. Vegetasjonen som gjennom fotosyntesen på dyrka jord, beiter og skog skal produsere alt av mat og råstoffer - samt skape miljø og sikre både makro- og mikroklima, vannhusholdningen og verne jordsmonnet mot utvasking og erosjon - er sopt vekk ved kriger, hogging, beiting og brenning gjennom hundreårene. Rom begynte naturherjingene i Nord-Afrika ca. 800 år f.Kr - og katastrofene har ikke latt vente på seg verken der eller på flere av de andre store kontinent.

 

Virkningen av Afrikas naturødeleggelse er enorm. Afrikas skoger er gjennom mange hundre år rasert og ikke replantet. Utstrålingen (albedoen) fra jorda til atmosfæren har økt i takt med slaktingen av skogene og nå antatt dimensjoner som får internasjonale konsekvenser.

Mangt tyder på at den enorme oppheting fra ekvator og i Sahelbeltet endrer de store luftstrømmer både til Europa og fra Elfenbenkysten over Atlanteren og inn i Karibien. Kolossal vindkraft bygger seg opp og suger opp ukjente vannmengder og Mexicogolfen med Mellom-Amerika samt Florida og nordover har fått kjenne naturens vrede. Plusser man på tapet av CO2 bindingen i hogde skoger, blir situasjonen enda verre. Det spørs også om ikke det instabiliserte været over Syd-Europa også kan spores tilbake til ødeleggelsen av skogene i Afrika.

 

I tillegg bryter land etter land sammen i Afrika - bærekraften av mat, råstoffer og miljø blir borte og et stadig økende antall ørkenflyktninger strømmer mot Europa og andre rike områder hvor man kan overleve. Man rører her ved kanskje et av de største problemene for instabilisering av verdensfreden vår klode møter i dag.

Ser man så på hva som skjer i Afrika selv - kan man liste opp en kjede av onde sammenhenger som lite eller ikke er påaktet langt mindre investert i. Man forstår rett og slett ikke problemene blant økonomer og utviklere - som har interesser og kunnskaper rettet helt andre steder. Noen av oss har skrevet om dette og arbeidet for reskoging av Afrika siden syttiåra stort sett for døve ører. Derfor er denne pristildelingen meget gledelig. Noe er gjort - og de 30 millioner trær i Kenya er utmerket, men det er kun en liten start. Kanskje kan det fokus som Fredsprisen nå setter på saken - endre retningene for investeringer.

 

Og kan denne tildelingen av Nobels fredspris til miljøaktivisten fra Kenya sette fokus på dette forferdelig problem av sviktende natur og manglende bærekraft slik at kunnskap og milliarder blir kanalisert inn i dette grunnleggende arbeid og ikke våpenproduksjon og nye naturraserende kriger - kan mye være vunnet. Dessuten bør man innhente kunnskaper og råd der de virkelig er å finne - i Israel - hvor flere av oss som har arbeidet med problemet i Afrika har skaffet oss solid kunnskap om metoder som ikke minst er utviklet for semiaride strøk som store deler av det ødelagte Afrika består av.

 

Imidlertid synes ikke reaksjonen fra en del politikere her på berget å love særlig godt - man forstår rett og slett ikke dimensjoner og sammenhenger. Derfor er det uhyre viktig at alle gode krefter i fagverdenen og blant journalister og mediafolk ellers - setter alle kluter til slik at ikke saken stille dør hen og verden fortsetter sin skjeve kurs mot sin egen undergang. Fagfolk på landbruk og økologi, kunnskaper om de store og små sammenhenger - sammenhengene mellom økonomi og økologi som har samme ordrot - men hvor økologi - forvaltningen i huset (av euccos) naturboligen for mennesket kommer først - om det overhode skal bli noe "hus" å bo i og økonomi å kjøpe for, samt noe å kjøpe.