Nasjonale prøver til besvær

Av Håvard Fjell

Jeg viser til de nasjonale prøvene som fra og med inneværende skoleår utarbeides av Læringssentret på vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet. Disse prøvene blir distribuert til landets skoler for testing av elever. Det foreligger prøver i flere fag.

For fjerde klasse er leseprøven i norsk opptatt av trolldom og magi. Dette legges frem på en måte som vi ikke kan stå for på vår lille kristne friskole i Mosvik. Vi mener stoffet vektlegges på en måte som strider mot våre læreplaner som bygger på de kristne grunnverdier.

Trolldom og magi er krefter som vi har mye av i denne verden. Der Guds ord har fremgang og får makt blir bøker med trolldom brent på bålet (Ap.gj. 19.19-20), men der kristendommen taper terreng kommer innflytelsen fra disse kreftene tilbake.

Den nevnte leseprøven alminneliggjør trolldom og magi uten å sette det i en sammenheng som vi kan forsvare på vår skole. Det er ikke slik at vår skole har problemer med å ta opp dette som tema, men skal vi gjøre det vil vi sette det inn i en ramme som vi kan forsvare ut fra vårt kristne ståsted.

Vi tror vel egentlig at slike prøver ikke blir laget i den hensikt å presse skoler til å ta inn lesestoff som skolen ikke kan stå for, men vi regner også med at foreldre har rett til å vurdere barnas lesestoff i større grad enn det staten har. Derfor bør det være mulig for departementet å tenke gjennom saken en gang til og ta denne erfaringen med seg til en senere anledning og lage prøver med innhold som kan favne også slike skoler som vår.

Vi undrer oss mye dersom departementet tenker å presse en slik sak igjennom med tvangsmidler. Da må vi begynne å tro at slike prøver skal benyttes i den tjeneste å ydmyke skoler og foreldre som tar oppdrageransvaret på alvor og vil leve opp til vår Grunnlovs ånd og intensjon om å oppdra barna i den evangelisk-lutherske lære. I så fall krenkes forelderretten og staten blir noe annet enn det vi liker å tenke på.