Hva er moral og hva er dens grunnpilar?

 

Av Lars-Arne Høgetveit

 

I Norge kommer meldinger om at ungdom i dag drikker dobbelt så mye alkohol som for seks år siden. I den forbindelse kan man for eksempel lure på om det fremdeles er noen som påstår at darwinismen ikke skaper et tomrom, slik ateismen gjorde det i Russland der de dyrket darwinismen. Russland, ”prototypen” på et land med alkoholmisbruk i stor skala. Det er ingen grunn til å døyve livet sitt i alkohol om det ikke er nettopp pga et tomrom.

”Guds rettledende og frigjørende ord gir mennesket hvile” sier Bibelen, dvs sannheten om mennesket er at det er helt avhengig av Guds frelse for å få orden på sitt liv – ellers blir det tøylesløst. Humanisme er ingen løsning på tomheten – den underbygger bare den nye u-kulturen vi nå ser komme her i Norge. Vi ser sannheten i dette på flere statistikker. Jeg las en gang at rundt år 1900 var det i et enkelt år registret ett drap i Norge – i 2004 er dette flere 1000% høyere.

Hvorfor en slik tomhet da som gir seg utslag i alkoholmisbruk og vold og sosialbudsjetter som sprekker? Mennesker i dag blir fortalt at de stammer fra en ursuppe som fra vann(H2O), karbondioksid(CO2), metan(CH4) og ammoniakk(NH3) ved hjelp av energi gav verden organiske molekyler deretter aminosyrer og til slutt et replikasjons-molekyl som skulle ha ført til liv. Er det noe mening med livet da, uten en evig sjel?

 

Ute i Europa har det gått en narko-alarm, i følge Norge I Dag, som skriver: ”Mens USA reduserer narkotika- og rusavhengigheten hos de unge, stiger den dramatisk i Europa. Nå skal de unge betale prisen for avkristningen. Uten vekkelse ser de europeiske samfunn ut til å være hjelpeløse i kampen mot rusgiftene. Erfaringene i andre land viser også at rusgiftskonsumet vokser. Politikerne er stort sett hjelpeløse. Narkotikaen har erobret skolegårdene i Tyskland, sier Der Spiegel i siste nummer. En ny rusbølge truer tyske skoler. Stadig flere unge, og til og med barn, røyker cannabis- til den totale undergang. Tallet rusavhengige med livslange psykoskader stiger. Vi har bare sitert Der Spiegel.

Det tunge tyske nyhetsmagasinet er ytterst kritisk til utviklingen. Og de unnlater ikke å nevne de andre rusgiftene heller. 50 prosent av 14-åringene har allerede vært full. Rusbrus er blitt mote hos skole-elever. Erfaringer med rusgifter hører til den gode tone. Det merker elevene fort, sier magasinet i sin flengende kritikk og fortsetter: – Et liberalt samfunn tar unge vrak med på kjøpet. 85 prosent av foreldrene vil stanse narkoen i skolegården. De ser hjelpeløst på hvordan en ungdomsgenerasjon blir offer for tidenes rusgiftsbølge. Avvenningsinstitusjonene skal føre de unge tilbake til normalt liv. Det er en daglig kamp for et lite framskritt – med uviss utgang, sier Der Spiegel. Det sier alt om hvor viktig det er å stanse bølgen i tide.”

 

Det hjelper for så vidt lite å skryte av at Bibelen hadde rett når den peker på konsekvensene det ville få for menneske og samfunn om mennesket forlot Guds veiledning for oss. Men det hjelper å vise mennesker veien tilbake til Sannheten uten å gå veien om hovmodet. Jesus tar i mot enkeltmennesket som har gått åndelig konkurs og ønsker det inderlig velkommen til å bli vasket ren i Jesu blod. Profeten Esaias kapittel 1, vers 18-20 viser oss veien:

”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Er dere villige og hører, skal dere ete landets gode ting, men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli oppett av sverdet; for Herrens munn har talt.”

Dette er veien storting, regjering og den enkelte innbygger i Norge må slå inn på for å få ”skuta Norge” på rett kjøl igjen. Denne grunnpilar er det som ligger til grunn for den moral som varer og er god. Men det starter altså med menneskesynet som har sitt opphav i den gang Herren skapte himmel og jord og mennesket på dag 6. Da fikk mennesket sin verdi av Gud selv – Gud er altså garantisten for at du og jeg har et menneskeverd!