Evje den 5.6.2004

Fortsatt sannheten Naadland

Av Jørgen Høgetveit

I en tidligere artikkel påstod Naadland at "Det er ikke sant Høgetveit" etterfulgt av div. ukvemsord. Nå karakteriserer han meg og mine tre kilder med mer eller mindre at "Dette er fortsatt ikke riktig, Høgetveit", men understreker at jeg slår på "stortromme" osv. Om han da slår på småtromme eller skaper andre ulyder - kan vel ikke ha særlig mye med saken å gjøre. Så til saken:

Jeg merker meg at i motsetning til min forrige artikkel som hadde konkrete sitater fra (1) Per Ole Johansen, kriminolog og hans bok "Oss selv nærmest, Norge og jødene 1914-1943", (2) Jahn Otto Johansen "Det hendte også her" og (3) cand mag Vebjørn K. Selbekks bok "Jødehat på norsk" - så har ikke Naadland et eneste konkret sitat i skriftlige kilder til dokumentasjon. (Naadland skriver at jeg "siterer fra Paltiels bok". Han mener selvsagt Selbekks bok.) Han opererer med "mange" som har ringt han, snakket til han osv. samt telefonsamtale med folk på Sørlandet og Ottosen. Jeg kan ikke se at dette på noen måte slår ut de konkrete skriftlige kilder av en anerkjent forsker (kriminologi på Kriminologisk Inst. UIO), anerkjent journalist og kilde som siterer jøden Julius Paltiel som konkret opplevde diskrimineringen av nordmenn på kroppen. En diskriminering som hadde sin uhyggelig rot ned i det norske politiske system og holdninger. Dette karakterisert ved disse ordene fra Statsminister Johan Nygaardsvold i 1945: "- vi har ikke villet bruke penger på å bringe disse menneskene hjem". Dessverre er dette på nytt opp igjen i norske holdninger og media i vår tid - og derfor av avgjørende betydning å rykke opp ved rot. Å avfeie dette - bl.a. Paltiels utsagn i boken av Selbekk med "at her forteller Paltiel noe som ikke er riktig" må jo sies å være relativt sterk kost, som jeg skal la være å karakterisere ytterligere.

Naadland skriver videre: "Jeg vet ikke om Høgetveit har hørt om det som nazi-hierarkiet i Berlin ble kalt "die endløsung, utryddelsen av alle jøder i Europa". Joda, jeg kjenner vel til Tysklands og Nordens raseteorier og den nedfellingen de fikk i praktisk politikk i Hitlers "Det tyske arbeiderparti" som ble omgjort til "Det nasjonalsosialistiske Tyske arbeiderparti" med fire mål - hvorav det ene var å ta et oppgjør med jødene. Vedtaket kom da 15 mann samlet seg i Wannseekonferansen i 1942 . Der var bl.a. 7 fra regjering, departementer og partiet og 7 stk av utvalget hadde endog til doktorgrad. Tysk grundighet skulle skape "Den endelige løsning av jødespørsmålet." Den verste råskap verden har sett - en industrialisert utryddelse av et helt folk - og hvor altså kun få av nordmenn var våkne nok til å advare og handle, og så med en slik avslutning. Hadde man i tide forstått tankebygningene , ideologiene som skapte galskapen - som en del nordmenn tross alt gjorde - hadde man kunnet forhindre mye og reddet mange. Men det er et langt lerret om totalitære ideologier av rødt, blått, svart eller andre kullører og menneskeforakt - men som får utestå til en annen gang. Norge bør nå ta et oppgjør med sin fortid - i stedet for å prate det bort - så elendigheten ikke får velte fram nok en gang fra "eliten" og folkedypet.

Til slutt beskylder Naadland meg for å "sitere" fra Grimms eventyr m.h.p. Gerhardsens hjemsendelse fra Tyskland. Han sier: "Han ble da vitterlig sendt hjem til Norge med bil, tog og båt." Jeg vet ikke hvor Naade\land har lest sine udokumenterte påstander, om han da ikke kan ha fått dem fra sine telefonsamtaler evt. sistnevnte bok. Jeg har mine opplysninger fra Jendal Antonsens bok "Vår ukjente krigshistorie" hvor han fra Grinioppholdet skriver i kp. om "Ny statsminister utpekt" s. 211- 213. hvor han forteller fra sin kjøkkentjeneste. Han skriver: "Sammen med dem på flyet var Einar Gerhardsen og - ". Videre: "At tyskerne satte mye inn på å holde løftet sitt, viste det store antall av tyske jagerfly som beskyttet dem fram til Norge, sa han -". Han forteller også at man hadde avskrevet Nygaardsvold på grunn av alt det gale han hadde gjort. Nå måtte vi komme og "høre på Gerhardsen tale". Han hørte flere ganger Gerhardsen tale - men sier: "jeg ble mer og mer interessert i hvorfor han var kommet fra en konsentrasjonsleir i Tyskland og hit til Grini, og fritt holde sine møter og foredrag. Noen hadde til og med utpekt han til å bli Norges statsminister. Det syntes jeg var merkelig under disse forhold, hvor man knapt torde tenke". Ja, det kan man absolutt slutte seg til. Det var en merkelig virksomhet!